Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Gunningsprocedure opschonen project Saramaccakanaal correct gevolgd door Openbare Werken

In verband met de uitvoering van het Saramaccakanaal rehabilitatieproject wenst het Ministerie van Openbare Werken te benadrukken dat de gunningsprocedure correct is gevolgd. Daarbij is onverkort uitvoering gegeven aan de regelingen zoals voorgeschreven en vervat in het uitvoeringsbestek. Dit is ook aangetoond en voorgelegd aan de rechter in kortgeding nadat deze was aangespannen door een belanghebbende/deelnemer aan de betreffende aanbesteding.

Analisering van de uitspraak van de kortgedingrechter levert de conclusie op dat het Ministerie van Openbare Werken op basis van transparantie naar de inschrijvers toe heeft gehandeld. De kortgedingrechter is uitgegaan van het gegeven dat wijziging van gedane inschrijvingen niet is toegestaan aangezien dat leidt tot strijd met het beginsel van gelijke behandeling en afbreuk zou doen aan de doorzichtigheid (transparantie) van de procedure. Na evaluatie van de 3 verkregen inschrijvingen heeft de gunning geheel conform de gunningsvoorwaarden plaatsgevonden.   

De uitspraak van de kortgedingrechter heeft -terecht- geen wijziging gebracht in de gunning voor de uitvoering van dit, voor de verbetering van de ontwatering, zeer belangrijk project. Voorts zij vermeld dat de financiering  van dit project geschiedt door de Wereldbank voor een bedrag van circa USD 35 miljoen. Inmiddels is reeds een aanvang gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.