Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Informatie- en uitwisselingsbijeenkomst Fase twee oppervlaktewaterzuiveringsproject binnenland van start gegaan

De tweede fase van het oppervlaktewaterzuiveringsproject voor het binnenland van Suriname is van start gegaan. Middels dit project zullen 15 dorpen, verdeeld over het Tapanahoni- en Boven-Suriname gebied, inclusief het dorp Witagron, van in totaal 13 oppervlaktewaterzuiveringsinstallaties worden voorzien. Hiermee komt Suriname dichter bij doel 6 van de Sustainable Development Goals (SDG’s) dat schoon en veilig drinkwater proclameert.

Op donderdag 14 september heeft in dit kader een informatie- en uitwisselingsbijeenkomst plaatsgevonden tussen de directie en staf Water van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het projectteam onder leiding van de organisatie BOSAQ. Bij deze samenkomst zijn diverse presentaties verzorgd en is discussie gevoerd om structuren en techniek inzichtelijk te maken. Onder andere het waterbeleid is besproken. Ook is ingegaan op de technische aspecten van de op te zetten oppervlaktewaterzuiveringssystemen en het cruciaal belang van duurzaam beheer. De lessons learned uit fase 1, het pilotproject, zijn eveneens besproken.

De financiering voor fase twee van dit oppervlaktewaterzuiveringsproject is tot stand gekomen door tussenkomst van BOSAQ middels een lening bij de KBC bank in België voor een bedrag van euro 3.2 miljoen. Ook is door de Vlaamse overheid een Grant gegeven van euro 2.5 miljoen. In fase 1 zijn door BOSAQ 5 dorpen van oppervlaktewaterzuiveringssystemen voorzien.