Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Efficiënte hydrometeorologische monitoring heeft een aanzienlijke impact op het beheer van watervoorraden

Het Amazon Hydrology Seminar en het evenement Pre-drought: Analysis and Prognosis for 2023 is door het Management and Operational Center of the Amazon Protection System (Censipam) in Porto Velho- Brazilie, op respectievelijk 27, 28 juni en 29 juni 2023 gehouden. Tijdens deze evenementen zijn de wetenschappelijke en professionele gemeenschap van Brazilië en Intergouvernementele organisaties bijelkaar gekomen om te discussiëren over hydrometeorologie in het Amazonegebied, beheer en risicovermindering van natuurrampen en te debatteren over de droogte van 2023. Intergouvernementele organisaties, waaronder lidstaten van de Amazon Cooperation Treaty Organization – ACTO waren uitgenodigd. Namens Suriname, die lid is van ATCO, hebben twee personen deelgenomen aan dit seminar nl: mevr Samentha Kromoredjo BSc. (virtueel) van het ministerie van ROM en de onderdirecteur Onderzoek en Innovatie van het ministerie van Openbare Werken  dhr. Bhaggoe Dew B-Tech (fysiek).

Voortdurende en efficiënte hydrometeorologische monitoring heeft een aanzienlijke impact op het beheer van watervoorraden, die worden gebruikt bij verschillende menselijke activiteiten, zoals landbouw, veeteelt, elektriciteitsopwekking, navigatie en andere. Het is van fundamenteel belang om de oorzaken van de huidige klimaatextremen en hun sociaal-economische gevolgen te bespreken, vooral in regio’s die minder gunstig zijn voor monitoring. Conflicten tussen meervoudig gebruik van water in de Amazone en frequentere en intensere klimatologische gebeurtenissen, natuurlijk of menselijk, komen steeds vaker voor. Ernstige overstromingen en droogtes hebben naast negatieve gevolgen voor de economie, de samenleving en het milieu ook een belemmering voor de scheepvaart en de bevoorrading van de handel. Daarom is het essentieel om de beperking van deze effecten en de vraag naar hydrometeorologische informatie te bespreken, nieuwe methoden en technologieën voor het monitoren en voorspellen van deze gebeurtenissen.