Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Dorp Jaw Jaw te Boven-Suriname bezocht

Gesprek gevoerd over drinkwater- en elektrificatievoorziening

De toegang tot schoon en veilig drinkwater alsook continue energievoorziening is niet vanzelfsprekend. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen timmert hard aan de weg om deze nutsvoorzieningen te verbeteren. In dit kader is, onder leiding van NH-minister David Abiamofo, een missie naar het dorp Jaw Jaw ondernomen.

Bij deze missie was ook vertegenwoordigd, het Belgisch waterbedrijf BOSAQ dat het waterproject uitvoert, directie, staf en functionarissen van onder andere het directoraat Water, de afdelingen Voorlichting en Community Engagement and Development.

Een van de belangrijkste aspecten van de missie is de drinkwatervoorziening geweest. Er is met het traditioneel gezag van het dorp en kernen uit de gemeenschap een vergadering belegd. Tijdens deze samenkomst is breedvoerig op de structuur en functionaliteit van de opkomst zijnde oppervlaktewaterzuiveringsinstallatie ingegaan. Eveneens is gesproken over het aan te leggen distributienetwerk. Vanuit de gemeenschap is de nodige input gegeven om te komen tot een evenwichtige aanpak.

Daarnaast heeft de missie zich op het verbeteren van de elektrificatievoorziening in het dorp gericht. Onder andere onderhoud van het elektriciteitsnetwerk is aan de orde gekomen. Momenteel vindt de installatie plaats van een zonne-energiesysteem dat de gemeenschap van 1×24 uur hernieuwbare energie zal voorzien. Deze staat in het beheer van de Dienst Elektrificatievoorziening (DEV) van het ministerie. Eerder zijn in dit kader trainingen verzorgd voor bedrijfsleiders.

Binnen afzienbare tijd zal de drinkwaterinstallatie officieel in gebruik worden genomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan doel 6 van de SDGs die praat over schoon en veilig drinkwater voor eenieder. Het ministerie werkt er daarnaast hard aan om het dorp van continue energie te voorzien. De missie is op 24 februari uitgevoerd.