Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Delegatie NH neemt poolshoogte bij Afobaka krachtcentrale

Minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft samen met zijn directie, staf en de districtssecretaris van Brokopondo poolshoogte genomen bij de Afobaka krachtcentrale. Tijdens dit bezoek dat op 30 april is afgelegd, is de delegatie breedvoerig ingelicht door Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS) over de beheersing van het waterpeil in het stuwmeer, de integriteit van de stuwdam, de huidige crisissituatie in de dorpen langs de Surinamerivier en communicatie.

Minister David Abiamofo geeft aan, tevreden te zijn over het watermanagement en de interne monitoring van de waterkrachtwerken. Ook zegt de bewindsman ten aanzien van de beheersing van de externe invloeden, te pleiten voor een multidisciplinair platform met relevante stakeholders. Dit, om zodoende gecoördineerde maatregelen te kunnen implementeren. “Het gaat bij deze over de ongecontroleerde uitbreiding van woonkern Afobaka en om commerciële activiteiten in de nabijheid van de waterkrachtwerken.” In dit kader heeft het ministerie in de afgelopen maanden alvast verleende mijnbouwrechten in de bufferzone van de waterkrachtwerken ingetrokken en zal het beleid van zero tolerance in dat gebied worden gecontinueerd.

Vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal worden nagegaan in welke mate haar communicatie units ter ondersteuning van SPCS kunnen kunnen dienen. Dit, ten behoeve van op maat gesneden en doelgerichte communicatie met de lokale gemeenschappen.