Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

CRISISTEAM OPENBARE WERKEN BEZOEKT GETROFFEN GEBIED CREOLA

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft zich onlangs georiënteerd in de ondergelopen gebieden te Creola in het district Saramacca. Er is gekeken naar eventuele beschikbare alternatieven om de ontstane situatie zoveel mogelijk te minimaliseren. Als tijdelijke oplossing is onder toezicht van het OW-ministerie een nooddam aangelegd door een plaatselijke ondernemer. Echter wordt evenzo gekeken naar opties om de springvloed over 2 weken in de Saramaccarivier te bedwingen en zo de schade te beperken.

Gedurende de oriëntaties heeft het Crisisteam Infrastructuur en Rampen onder leiding van coördinator Rodney Bouterse, geconstateerd dat er sprake is van verkaveling langs de rivier, alwaar ondertussen ook woningen zijn gebouwd. Dit wordt eveneens gezien als een van de redenen, waardoor het gebied onder water loopt. Om een structurele oplossing te brengen is het bouwen van een stevige dam langs de Saramaccarivier  van groot belang. Hetgeen betekent dat in samenspraak met de districtscommissaris (dc) de issue moet worden besproken met de huiseigenaren langs de rivier. “Deze bewoners moeten bewust worden gemaakt van de risico’s en correct worden toegelicht waarom het bouwen van een dam via hun percelen langs de rivier noodzakelijk is” aldus het Crisisteam van Openbare Werken. Verder wordt gesteld dat infrastructureel nog veel moet gebeuren door de ministeries Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) naast OW in het rampgebied.

Vervolgens zijn zaken waargenomen waarbij woningen van bijkans 200 gezinnen onder water zijn gelopen en enorme schades zijn ontstaan door het kwijtraken van bezittingen. Deze gezinnen zijn geëvacueerd en overgebracht naar opgezette tenten naast het scholencomplex van O.S. Uitkijk. Het Crisisteam heeft samen met deskundigen van afdeling Kust-, Rivier- en Natuurbeheer van OW de knelpunten bekeken en terstond besluit genomen voor een oplossing. Met toestemming van perceeleigenaren moet een kleidijk worden opgeworpen aan de oostelijke zijde van de Saramaccarivier vanaf de Uitkijkbrug tot het Panamakanaal en langs de Noordelijke zijde van het Panamakanaal, vanaf de Saramaccarivier. Daaropvolgend dienen de duikers die uitmonden in de Saramaccarivier te worden voorzien van terugslagkleppen. Ondernemer Aniel Poeran heeft op eigen initiatief een waterpomp geïnstalleerd om het overtollige water in de Saramaccarivier te pompen. De Spuisluis blijft voorlopig open, om wateroverlastproblemen sneller te verhelpen.   Tot slot wordt benadrukt dat binnenkort weer sprake zal zijn van hoge waterstanden, derhalve is voorgesteld de dammen te verstevigen en te verhogen, zodat de situatie onder controle blijft.