Parastatalen

Als Ministerie met maar liefst 10 parastatalen is het haar taak en verantwoordelijkheid om een basis te leggen voor goede corporate governance en financial accountability. Deze parastatalen zijn essentieel voor het leveren van betaalbare, kwalitatieve en essentiële diensten voor de Surinaamse bevolking en de regio. Echter bevinden vele parastatalen zich vanwege mismanagement, de financiële crisis […]

Algemeen Beleid

Het Ministerie heeft naast haar taakstelling de plicht om bij te dragen aan de beheersing van de financieel-economische crisis, de beheersing van de effecten van de COVID-19 pandemie, het stimuleren van economische groei, diversificatie en werkgelegenheid, en het creëren van sociale zekerheid en betere kansen voor elke Surinamer. Om optimaal bij te dragen aan de […]

Contact

Adres: Mr. J. Lachmonstraat #132Tel: 462554Email: secmin.tct@gov.sr

Over ons

Volgens het Presidentieel besluit van 16 juli 2020 no 14/2020, houdende aanpassing instelling departementen van algemeen bestuur (“Besluit Taakomschrijving Departementen 1991” (S.B. 1991 no. 58, geldende tekst S.B. 2017 no. 22 zoals laatstelijk gewijzigd S.B. 2020 no 141) is het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme belast met de zorg voor: Het transportwezen, waaronder het […]