Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Capacity building on disaster risk reduction and climate change adaptation

Een week Indonesië voor Openbare Werken

Om rampen te voorkomen, is er meer nodig dan alleen een risicoanalyse, wat gegevens en nummers nodig. Het gaat om de mens en het sociale aspect te begrijpen. Een van de meest actuele onderwerpen van de laatste jaren, en de komende decennia, is de opwarming van de aarde. Daar wordt in één adem aan toegevoegd dat de zeespiegel stijgt. Dat is al aan de gang en dit kan ook voor Suriname grote gevolgen hebben. Een afvaardiging van het ministerie van Openbare Werken was vorige week in Indonesië om meer te leren over de bescherming van onze kust.

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de klimaatverandering te kenteren. De plannen zijn ambitieus en er wordt door wetenschappers hardop getwijfeld aan de haalbaarheid. Het is dan ook verre van onrealistisch dat we in Suriname te maken krijgen met deze gevolgen. Dat is nu al te merken, bijvoorbeeld aan de hevige regenbuien van eind april 2023. Suriname moet zich voorbereiden op het scenario waarin als gevolg van de stijging van de zeespiegel delen van ons land onder water kunnen komen te staan.

Vanuit het ministerie van Openbare Werken waren Vikash Moenna, Onderdirectoraat CTW, en Rodney Bouterse, Crisisteam Infrastructuur en Rampen van OW van 13 tot en met 20 juli in Jakarta, Indonesië. Ook het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) was met twee afgevaardigden aanwezig. Er stonden diverse ontmoetingen op het programma, onder meer met de National Board for Disaster Management van Indonesië.

Indonesië is een land waar veel natuurrampen zijn. Alleen in de eerste helft van 2023 waren er 1.929 rampen. Het gaat hierbij niet alleen om wateroverlast, maar ook om zaken zoals bosbranden. De regering van Indonesië heeft in samenwerking met Universiteiten in kaart gebracht waar de grootste knelpunten zitten. De afgevaardigden van OW hebben ook de zogenoemde Flood Risk Zone in Majalaya bezocht.

Een Early Warning System kan duizenden levens redden. Dr. Agie Wandala Putra (BMKG) heeft uitgelegd hoe dit systeem werkt. Verder stond er een bezoek aan de vulkaan Tangkuban Perahu Mountain op het programma. Op de Bandung Institute of Technology (ITB – Institut Teknologi Bandung) werden er diverse colleges verzorgd, die allemaal te maken hadden met de verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan. Deze universiteit bestaat al lang en is door Nederlandse professoren opgericht.

In Suriname kunnen we veel leren van Indonesië, zegt Rodney Bouterse. In Indonesië mag de dreiging voor gevolgen van de klimaatverandering dan wat groter zijn, het betekent niet dat we onze ogen moeten sluiten. Het grootste gevaar komt van de zee en onze kustvlakte heeft een goede bescherming nodig. Met de Technologische Universiteiten van Bandung, Ganesha, Jatinangor en Cirebon zijn afspraken gemaakt om de samenwerking voort te zetten. We kijken daarbij vooral naar de versterking van de kustvlakte en waterbeheersing bij zware regens, geeft Bouterse te kennen.

Daarnaast moet er verder gekeken worden dan alleen het gevaar van de zee. Zijn onze gebouwen sterk genoeg of juist kwetsbaar? En is ons volk voorbereid op mogelijke rampen? Allemaal vragen die we de komende jaren gaan beantwoorden, zegt Bouterse. Daar zijn investeringen voor nodig. Een investering in de versterking van de kust is een investering in de toekomst. Daar doen we iedere Surinamer een plezier mee.