Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Afbouw Douane hoofdkantoor door OW

Al geruime tijd stonden de werkzaamheden stil voor het afbouwen van het hoofdkantoor van de Douane. In dit kader vond de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst voor ‘ De projectvoorbereiding en de directievoering i.v.m de afbouw van een verdiepingsgebouw als hoofdkantoor van de Douane op de Nieuwe Haven alsmede het uitvoeren van installatie werken en supervisie, plaats op donderdag 3 augustus 2023 in de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken (OW).

Directeur Bouw- en Stedebouwkundige Werken (BSW), Vijay Doerga Misier zegt dat het gebouw niet alleen uit bouwkundige werken bestaat, maar dat er ook veel installaties gedaan moeten worden, de ‘utilities’ zoals die genoemd worden. Verder heeft dit gebouw een traject gekend waarbij de opdrachtgever, gebruiker en aannemer vaak
niet op één lijn zaten. “De input van de gebruiker is ontzettend belangrijk voor het opzetten van een kantoorgebouw”, zegt Doerga Misier. De BSW directeur geeft te kennen dat hij blij is met de input die nu komt vanuit de gebruiker (Douane), zodat de bouwkundige aanpassingen samen met de aannemer en de directievoerder gedaan kunnen worden. Ook de rest van de utilities kunnen uiteindelijk geplaatst worden, waarna er naar het moment van ingebruikname van het gebouw kan worden overgegaan. Er is een traject van één maand voorbereiding en acht maanden supervisie op de uitvoering uitgestippeld op de werkzaamheden. “Ik hoop dat betrokken partijen nl. opdrachtgever, directievoerder en aannemer eventuele issues intern middels dialoog kunnen oplossen”, aldus directeur Vijay Doerga Misier.

Waarnemend hoofd van Douane, Shardha Ghirwar legde uit dat de dienst Douane bestaat uit de Inspectie en de Ontvanger van de invoerrechten en accijnzen. Het gebouw zal dus voor deze twee diensten van de Douane gebruikt worden. Tot slot bedankte Ghirwar namens het Douanekorps de Minister voor het feit dat hij bereid is dit gebouw af te ronden, zodat de Douane over enkele maanden zijn intrek kan nemen in het gebouw.