Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

ADEK-STUDENTEN KRIJGEN PRESENTATIE VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een presentatie gegeven voor eerstejaarsstudenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het ging bij deze om studenten die dit schooljaar zijn gestart met studierichting Civiele Techniek bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW). Diverse stafleden van het ministerie waren deelgenoot van de presentatie in de conferentiezaal van OW.

Presentator Kishan Seetaram, waarnemend hoofd Bouw- en Woningtoezicht legde nadruk op een aantal zeer cruciale aspecten waarmee de afdeling vrijwel dagelijks wordt geconfronteerd. De studenten kregen ook de nodige inzicht over de taken van de BWT-afdeling. Het doel van de afdeling is het uitoefenen van controlewerkzaamheden, alsook de naleving en handhaving van de bouwschriften, verankerd in de bouwwet en het bouwbesluit in Suriname. De afdeling heeft ook een regulerende rol om de bouwsector te ordenen. De taken van de afdeling zijn onder andere het verlenen van bouwvergunningen, het geven van vrijblijvende adviezen aan derden, zoals bouwkundige werken, het controleren van overheids- en particuliere gebouwen en vooral de bouwvoorschriften, de veiligheid en controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden na verlening van een bouwvergunning.

De studenten waren bijzonder onder de indruk van de verkregen informatie en werden eveneens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Onder begeleiding van Shailesh Ramdin, docent en waarnemend richtingscoördinator, voor het vak Inleiding Bouwtechniek heeft de presentatie plaatsgevonden, waarin de belangrijkste zaken naar voren werden gebracht met betrekking tot vergunningaanvraag en controlewerkzaamheden. Tot slot werden de studenten voorgehouden om de website www.publicworks.sr van Openbare Werken te blijven volgen voor allerhande informatie die middels een informatiefolder van BWT op de OW-website te vinden is. “In deze speciale folder staat alles over het aanvragen van een bouwvergunning, documenten die daarbij nodig zijn, hoe en waar de vergunningsaanvraag in te dienen. Men komt ook meer te weten over de behandelingsprocedure en waar men eventueel kan bellen voor informatie” aldus presentator Seetaram en  richtingscoördinator Ramdin.