Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

ABPM huldigt haar jubilarissen en gepensioneerden

De Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) heeft haar leden, de jubilarissen en gepensioneerden, middels een aparte ceremonie gehuldigd op donderdag 15 december 2022.

Op 1 en 2 december 2022 heeft het Ministerie van Openbare Werken (OW) de achterstand van huldiging jubilarissen en gepensioneerden van de afgelopen 5 jaar eindelijk kunnen inhalen. Minister Nurmohamed zegt dat personeelsbeleid prioriteit bij hem heeft en hij het daarom belangrijk vond om de achterstand in te halen. Middels een aparte ceremonie heeft de ABPM haar leden gehuldigd. De groep die gehuldigd werd bestond uit 79 leden, waarvan 43 jubilarissen en 36 gepensioneerden. De wnd. directeur OGA Indersing Gangabisoensingh zegt dat het belangrijk is om kennis en kunde te delen en over te dragen aan de jongeren. Hij bedankte de gehuldigde voor hun bijdrage aan land en volk. “Het werk van OGA is veel omvattend en wij zullen ervoor zorgen dat het steeds de betere kant opgaat”, aldus de wnd. directeur OGA.