Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Het verrichten van advies en beoordelingswerkzaamheden t.b.v. het project Financieel-economische studie Baggeren vaargeul Surinamerivier vervolgfase