Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

1×24 uur drinkwater voor la liberté ; State-of-the-art waterproductiecentrum in gebruik genomen

12-12-2021

“Gezond en veilig drinkwater is een essentieel goed. Het is de taak van de regering om deze natuurlijke hulpbron toegankelijk te maken voor elke Surinamer. ” Dit zei minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) op 10 december 2021, in verband met de ingebruikname van het hyper modern waterproductiecentrum te La Liberté in het district Commewijne. Hiermee worden ruim 12.000 huishoudens in het verzorgingsgebied 1×24 uur van schoon en veilig drinkwater voorzien.  

Voor de uitvoering van dit oppervlaktewaterzuiveringsproject is de overheid tezamen met de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) een collaboratie aangegaan met het Belgisch bedrijf, De Watergroep. Met een handeling op de computer, verricht door de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, werd het systeem voor de drinkwatervoorziening geactiveerd. Dit gebeurde in aanwezigheid van de Vicepresident, Ronnie Brunswijk, NH-minister David Abiamofo, SWM-directeur Marlon Oosterling, de directeur Bedrijfsondersteunende Diensten van De watergroep, Sammy Wuyts, andere hoogwaardigheidsbekleders en functionarissen. 

Volgens de NH-bewindsman hebben de behoefte aan drinkwatervoorziening en de roep om het terugdringen van de operationele kosten op het gebied van de waterproductie geresulteerd in de ontwikkeling van beleid, gericht op oppervlaktewaterzuivering. ”Ten einde een structurele maar ook duurzame oplossing te vinden, zijn in de afgelopen periode diverse opties uitgewerkt. Uiteindelijk is gekozen voor de aanpak van oppervlaktewaterzuivering, een state-of-the-art technologie, gestuwd door innovatie. Het plan is er dan ook op gericht, om dit systeem voort te zetten in het overige kustgebied van Suriname.”, geeft de minister van NH aan.

De operationalisering van het centrum draagt er verder toe bij, dat reeds aangesloten huishoudens een verhoogde waterdruk zullen beleven. Voor wat de nieuwe aansluitingen betreft, wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding van het distributienetwerk. Hierdoor zullen deze huishoudens binnen afzienbare periode over consumptiewater uit de kraan beschikken. De samenwerking met het nutsbedrijf De Watergroep vloeit voort uit een eerdere collaboratie rond een zuiveringsinstallatie te Galibi. Het centrum te La Liberté heeft de capaciteit om 30.000 huishoudens van consumptiewater te voorzien.