Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Actievoerende vakbonden Openbare Werken heffen actie op

Onlangs hebben een drietal op het Ministerie van Openbare Werken operende vakbonden een actiemodel toegepast, varierend van het thuis blijven en de dienst om 10.00u verlaten. Het gaat hierbij om de Algemene Werknemersorganisatie van het Ministerie van Openbare Werken (AWOW), de Bond Personeel Openbaar Groen en Afvalbeheer (BPOGA) en de Werknemersorganisatie Openbare Werken (WOOW). Laatstgenoemde bond staat onder het voorzitterschap van M. Sallons en de andere twee onder D. Grep.

Aangezien de dienstverlening vanuit het ministerie ernstig stagneerde, heeft het ministerie een kortgeding aangespannen tegen deze 3 bonden, welk kortgeding op 7 mei 2024 in behandeling is genomen met als vordering om de werkzaamheden te normaliseren. Het kortgeding heeft erin geresulteerd dat alle 3 bonden ter zitting kenbaar hebben gemaakt de acties op te heffen en de werkzaamheden te normaliseren.

Het ministerie verzekert de gemeenschap dat onder geen beding toegestaan zal worden dat onrechtvaardige acties worden gevoerd waardoor onnodige stagnaties in het dienstverleningsproces ontstaan.

Uiteraard zal in samenspraak met de bonden verder worden gewerkt aan personele issues ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en – voorzieningen.