Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

WUSC-Caribbean overhandigt in bijzijn van Canadese ambassadeur instant soil test kits aan LVV

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft 4 instant soil test kits overhandigd gekregen door de World University Service of Canada (WUSC-Caribbean) in het kader van het vijfjarig project “Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC)”.

Dit gebeurde heden tijdens een beleefdheidsbezoek die de Canadese ambassadeur Mark Berman, residerend in Guyana, bracht aan LVV-minister Parmanand Sewdien.  De test kits die in het bijzijn van de diplomaat door Varsha Boejharat, Climate Smart Agriculture officer SAC-Suriname, overhandigd werden aan de bewindsman zijn bedoeld om de bodemvruchtbaarheid te meten. Elke kit bestaat uit 6 bodemmeters die elk een ander bodemelement meten. De kits die in het beheer van het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV) blijven, zullen ingezet worden op ressorten voor het verrichten van bodemanalyses bij boeren om zo nodig bemestingsadviezen te geven. In de loop van de week worden ongeveer dertig LVV-voorlichters getraind om kennis op te doen over bodemkunde en het gebruik van deze kits.

Deze geste zal een enorme verlichting brengen voor agrariërs die een bodemanalyse willen van hun grond. Volgens het reeds lang gehanteerd systeem moet de boer eerst een verzoek richten naar LVV waarna op beschikbaarheid van voorlichters er bodemmonsters op het veld genomen worden. Deze monsters gaan eerst naar LVV om vervolgens verder onderzocht te worden op de Universteit of het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS). Dit proces kan weken in beslag nemen. Ook lopen de kosten voor de landbouwers hoog op gezien er voor één bodemmonster gemiddeld tweehonderd Amerikaanse Dollars betaald moet worden. De vertegenwoordigers van WUSC-Caribbean die hierover werden ingelicht besloten via het SAC-project hierop in te spelen middels de geste van de test kits waardoor in de nabije toekomst de boeren terstond na de meting een relatief goed advies kunnen krijgen betreffende de chemische aspecten van hun bodem. De verzamelde resultaten zullen vervolgens in een database komen die beheerd zal worden door DLOAV.

Minister Sewdien die zich in zijn studiejaren heeft gespecialiseerd in bodemonderzoek is zich ter stelligste bewust van het belang van deze geste. Hij uitte zijn dankbaarheid naar de Canadese ambassadeur toe. De diplomaat die eerder veldbezoeken heeft gebracht aan onder andere Nickerie waar WUSC-Caribbean meerdere trainigen heeft verzorgd gaf aan zeer tevreden te zijn over het verloop van het project. Hij ziet  agrarische mogelijkheden in Suriname en beloofde zijn development team te instrueren hun bijdrage te blijven leveren aan Suriname.