Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Over ons

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor

 • het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt;
 • het toezicht op het juist gebruik ten behoeve van de agrarische sector uitgegeven gronden en wateren;
 • onderzoek en voorlichting in de onder a genoemde sectoren;
 • de vaststelling van de behoefte aan en de distributie van goederen en diensten, in de onder a genoemde sectoren;
 • aangelegenheden betreffende de voortbrenging, opslag, verwerking en afzet van producten voortgebracht in de onder a genoemde sectoren, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • de preventie en de bestrijding van dier- en plantenziekten en plagen;
 • de vaststelling van kwaliteitsnormen voor en de uitoefening van kwaliteitscontrole op producten van de onder a genoemde sectoren;
 • het investerings- en kredietbeleid van de onder a genoemde sectoren, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries;
 • het bevorderen, coördineren, reguleren en controleren van coöperaties en andere organisaties in  de onder a genoemde sectoren, waar nodig interdepartementaal verband;
 • de controle op de naleving van de wetgeving betreffende de onder a genoemde sectoren, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • aquacultuur en de agro-industrie;
 • de bevordering van de productie in de onder a genoemde sectoren ten behoeve van de voedselvoorziening en de export;
 • een doelmatig beheer van de nationale visserijvermogens en de rationele exploitatie van visrijkdommen, alsmede het doen uitoefenen van controle op de naleving van wettelijke regelingen ter bescherming van de visrijkdommen.

Missie

Waarborging van voedselzekerheid en voedselveiligheid van agrarische producten voor de Surinaamse samenleving, en het bevorderen en faciliteren van duurzame ontwikkeling voor de agrarische sector.

Visie

Dat Suriname in 2015 een ministerie van LVV heeft, dat door duurzaam agrarisch beleid en uitmuntende uitvoering daarvan ervoor heeft gezorgd dat er meer lokaal geproduceerd voedsel op de schappen ligt en op het menu staat van de Surinaamse burgers en dat onze agrarische producten door de hoge kwaliteit op de nationale, regionale en internationale markten de eerste keus zullen zijn.