Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Waterschappen gaan steeds meer richting verzelfstandiging

Nadat de 12 waterschapsbesturen enkele weken terug overeenkomsten met de overheid hebben bereikt, met betrekking tot het overnemen van het onderhoud van de dammen, kanalen, wegen en sluizen in hun waterschapsgebied, is nu het moment aangebroken waarbij deze onderhoudswerkzaamheden begroot moeten worden.

Zes van de 12 waterschappen mogen op korte termijn een complete onderhoudsbeurt tegemoet zien. Deze zal binnen het Duurzaam Landbouw produktiviteits project worden uitgevoerd. De overige waterschappen zijn enkele jaren terug ook op kosten van de overheid volledig in orde gebracht.

De begrotingen die nu binnen 2 weken moeten worden opgesteld voorzien in kosten van onderhoud van de infrastructuur, maar ook in operationele kosten van het waterschap, waaronder een vergoeding van het bestuur voor het waterschapswerk zijn kosten die worden meegenomen. Nadat deze begrotingen samen met een jaarplan zijn opgesteld zullen de waterschapsbesturen  deze aan hun leden moeten voorleggen ter goedkeuring.

Hierna volgt het moment waarbij de leden (boeren die vallen binnen het waterschapsgebied) zullen moeten bijdragen in de onderhoudskosten. Deze zaken zijn op vrijdag 23 juni 2023 jl. besproken zijn in Nickerie met de waterschapsbesturen waarbij vooral het stuk van bewustwording, eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de overheid de boventoon hebben gevoerd zegt Landbouw-directeur, Soedeschand Jairam van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Het is  volgens hem belangrijk dat boeren gaan begrijpen dat hun gezamenlijk belang beter gediend is wanneer zij het hef in eigen handen nemen en niet meer afhankelijk zijn van een toevallige overheid.

Tot nog toe werd het overgrote deel van het onderhoud van de infrastructuur bekostigd door de overheid, welke vaak vanwege beperkte middelen niet in staat was dit optijd te doen met alle nare gevolgen voor de sector. Via de waterschappen bepalen en betalen boeren nu zelf voor het onderhoud, waardoor ze meer inspraak en controle hebben over dit deel van hun productieproces.

“Met het overdragen van de verantwoordelijkheid tot onderhoud van hun waterschapsgebieden is de overheid niet gevrijwaard van haar verplichtingen om de hoofd irrigatie en loosleidingen, maar ook de pompgemalen en verdeelwerken van water te blijven onderhouden en te

zorgen voor de facilitering van deze sector,” benadrukt de directeur. Ondertussen zijn bij de waterschapsgebieden Waldeck, Sidorejo, Margarethenburg, WASIMA  en de Clarapolder zaken al in place om per eind september 2023 met de rehabilitatie aan te vangen. De afgelopen tijd hebben de waterschapsbesturen reeds werkruimtes van de overheid toegewezen gekregen en zijn er watermasters aangetrokken om de besturen administratief bij te staan.