Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Groene infrastructuur voor duurzaam transport in Suriname:een nieuw project gelanceerd

Op donderdag 28 maart jl. vond de eerste stakeholder consultatie (inceptieworkshop) plaats van het innovatief project “Groene Infrastructuur voor Duurzaam Transport in Suriname” (GRID). Dit initiatief beoogt om in Suriname de transport en infrastructuur op een duurzame en innovatieve wijze te ontwikkelen, met als doel het beschermen van onze kwetsbare kust- en mariene ecosystemen. Binnen […]

MinROM en BCRC-Caribbean organiseren Nationale Workshop ter bevordering van duurzaam beheer van afgedankte voertuigen

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en het Regionaal Centrum voor Training en Technologische Overdracht van het Verdrag van Bazel voor het Caribisch gebied (BCRC-Caribbean) hebben met succes een nationale workshop georganiseerd in Suriname als onderdeel van het ambitieuze programma voor duurzaam beheer van afgedankte voertuigen (ELV’s) in de Caribische regio. De workshop […]

Min.ROM evalueert “Suriname Uitstoot Inventarisatie” dataproces 

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu_Min.ROM heeft een evaluatie bespreking gehad met een team van deskundigen, dat aangetrokken is voor vaststelling “Suriname Uitstoot Inventarisatie” over de periode 2000-2017. Dit project wordt gefinancierd door het Global Environment Facility (GEF) in samenwerking met United Nation Environment Programme (UNEP). De focus werd gelegd op de volgende sectoren: […]