Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

MinROM en BCRC-Caribbean organiseren Nationale Workshop ter bevordering van duurzaam beheer van afgedankte voertuigen

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en het Regionaal Centrum voor Training en Technologische Overdracht van het Verdrag van Bazel voor het Caribisch gebied (BCRC-Caribbean) hebben met succes een nationale workshop georganiseerd in Suriname als onderdeel van het ambitieuze programma voor duurzaam beheer van afgedankte voertuigen (ELV’s) in de Caribische regio.
De workshop vond plaats van 6 tot 8 september 2023 en had tot doel de capaciteit voor milieuvriendelijk beheer van afgedankte voertuigen in Suriname te verbeteren.

Dit initiatief wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF) en wordt uitgevoerd onder het GEF-gefinancierde programma “Implementing Sustainable Low and Non-Chemical Development in Small Island States (GEF-ISLANDS)” in samenwerking met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Onder leiding van dr. Ahmad Khan en zijn team van Rapid Environmental Assessments (2003) Ltd., heeft de nationale workshop in Suriname de vertegenwoordigers van de Nationale Werkgroep (NWG) en Nationale ELV Operators samengebracht. Tijdens de workshop werden nationale beoordelingen uitgevoerd om de capaciteit voor het milieuvriendelijk beheer van afgedankte voertuigen in Suriname te bepalen.

Tijdens de missie in Suriname hebben vertegenwoordigers van het BCRC-Caribbean en het adviesteam bezoeken gebracht aan locaties en faciliteiten die betrokken zijn bij ELV-beheer om de uitdagingen en mogelijkheden in kaart te brengen. De workshops en beoordelingen zijn essentieel om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor het beheer van afgedankte voertuigen in de regio.

De nationale workshop in Suriname is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inspanningen van het BCRC-Caribbean en zijn partners om de milieukwaliteit en duurzaamheid in de Caribische landen te verbeteren door middel van verantwoord beheer van afgedankte voertuigen. De kennis en ervaring die tijdens deze workshop zijn opgedaan, zullen bijdragen aan het opstellen van een milieuverantwoord plan om de regionale en nationale capaciteit voor het beheer van ELV’s te verbeteren in overeenstemming met internationale normen.

Het BCRC-Caribbean kijkt uit naar verdere samenwerking met de deelnemende landen en partners om de doelstellingen van duurzaam beheer van afgedankte voertuigen in de regio te verwezenlijken en het milieu te beschermen voor toekomstige generaties.