Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Ruim 60 begunstigden ontvangen renovatiesubsidie

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) beijvert zich continu ervoor de woonsituatie van minder draagkrachtigen te verbeteren. Dit doet het departement onder meer door het beschikbaarstellen van subsidiebedragen. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk ondersteunt dit beleid ten volle.

Op zijn kabinet én in aanwezigheid van de regeringsfunctionaris hebben 65 begunstigden elk op maandag 3 juni 2024 hun beschikking voor een subsidiebedrag van SRD 54.000 uit handen van minister Ines Pané en haar staf in ontvangst mogen nemen. De gelden zullen spoedig op de rekeningen van de ontvangers worden gestort.

VP Brunswijk erkent dat SRD 54.000 niet voldoende is om alle renovatiekosten te dekken. Het gaat echter om een gebaar van de regering om de mensen te ondersteunen in het verbeteren van hun woonsituatie. De regeringsfunctionaris deed nadrukkelijk een beroep op de ontvangers om verantwoord met de middelen om te gaan, en deze niet aan onnodige zaken te verspillen.