Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Preventie en Promotie voor goede gezondheidszorg in Moengo

Met de komst van het Y & E medisch centrum Moengo (MCM) wordt een aanvang gemaakt met preventie- en promotiewerkzaamheden voor goede gezondheidszorg in het district Marowijne en omliggende dorpen. Dit zei dokter Fabian Emanuel bij de opening van het medisch centrum op 20 januari 2024.

Volgens Emanuel, die verbonden is aan het MCM, zal het medisch centrum zich niet alleen richten op poliklinische behandelingen. De dienst wordt verruimd met het éénmaal per week afleggen van huisbezoeken. Bij deze bezoeken wordt een analyse gemaakt van de thuissituatie, omdat behandelen van een cliënt veel meer omvattend is. Door huisbezoek kan gerichte informatie worden verstrekt. Hierdoor kan preventief te werk worden gegaan en wordt de gezondheidszorg gepromoot. Ook zullen er eenmaal per week verschillende specialisten aanwezig zijn, zoals een Radioloog, Internist en Kinderarts.

Op Vice-President Ronnie Brunswijk werd het beroep gedaan om de mogelijkheid te creëren dat het medisch centrum rechtstreeks in contact kan treden met de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, wanneer het om behoeftige cliënten gaat. Met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) wordt enige samenwerking bekeken.