Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi: “Vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen”

President Chandrikapersad Santokhi was tijdens zijn bezoek in Guyana, de keynote spreker bij de jaarlijkse World Understanding Brunch van de Rotary Club of Georgetown. Dit jaar is het internationale Rotary thema: “Create Hope in the World”. Het Surinaamse staatshoofd riep op zondag 25 februari 2024, in het Guyana Marriott Hotel, de Rotary-leden op om samen te werken en als wereldburgers hoop te brengen in de wereld. “Laten we ons inzetten voor vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden”, was de boodschap van het Surinaamse staatshoofd.

Aan de president is gevraagd zijn licht te doen schijnen over hoop en vrede in de wereld. Het staatshoofd, die ook Rotarian en Rotary president is geweest, was content om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst van toegewijde mensen die zich bewust zijn van het belang van gemeenschapswerk en tegelijkertijd bijdragen aan het bevorderen van vrede en harmonie binnen samenlevingen. Het staatshoofd noemde het een voorrecht alsook een genoegen om de bijeenkomst van Rotary-leden toe te spreken.

President Santokhi stond stil bij de bijdrage die de Rotary levert om een positief verschil te maken in de wereld. Hij benadrukte het belang van samenwerking en solidariteit in het streven naar een betere wereld voor iedereen en moedigde hen aan om actief betrokken te zijn bij de verschillende projecten en initiatieven van de Rotary. “Het geeft een bevredigend gevoel na het uitvoeren en afronden van weer een resultaatgericht project en om te genieten van de glimlach op het gezicht van de mensen”, merkte het staatshoofd op. Hij bemoedigde hen de uitdagingen te omarmen en actie te ondernemen om een positieve verandering teweeg te brengen. “Laten we samen werken aan een wereld waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken”, aldus het staatshoofd. Voorts moedigde hij de Rotary-leden aan om samen hoop te creëren en de wereld een betere plek te maken voor toekomstige generaties.

Tot slot riep het staatshoofd eenieder op om zich te blijven inzetten aan het bevorderen van de wereldvrede via Rotary. Hij wees erop om samen inspiratie te putten uit de rijke geschiedenis van de Rotary en haar blijvende erfenis van dienstverlening. Er zal onvermoeibaar samengewerkt moeten worden aan een toekomst waarin vrede en gerechtigheid de boventoon voeren. “Samen kunnen we de wereld voor ons allemaal een betere plek maken”, aldus president Santokhi.