Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi roept bond op damsport te blijven stimuleren

In het Denksportcentrum op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is president Chandrikapersad Santokhi aanwezig geweest bij de tweede etappe van het Sneldamkampioenschap van de Surinaamse Dambond (SDB). Het staatshoofd toonde zich ingenomen met de aanwezigheid van zowel nationale en internationale meesters, waarmee volgens hem de kracht van de damsport in Suriname wordt uitgedrukt. President Santokhi benadrukte ook dat het dammen een volkssport is gezien de participatie van jong en oud, en personen uit alle lagen van de samenleving.

Het staatshoofd maakte van de gelegenheid gebruik om de dambond op te roepen deze volkssport te blijven stimuleren zowel in de stad als district. Hij deed dit ook vanwege het feit dat Suriname in Caricomverband sport in zijn portefeuille draagt. De aanwezigheid van president Santokhi had ook te maken met het feit dat het Surinaams Damkampioenschap (SDK) eerder dit jaar is omgedoopt tot President Cup Dammen.
De naamsverandering kwam nadat het bondsbestuur – na verkregen toestemming van de algemene ledenvergadering – aan het staatshoofd het verzoek had gedaan het SDK te adopteren. Dit verzoek werd door het Kabinet van de President goedgekeurd. Vervolgens werd federatiemeester Johannes Alfaisie in juni de eerste winnaar van de President Cup. De tweede etappe van het Sneldamkampioenschap heeft zowel in de jeugd- als de seniorenklasse plaatsgevonden. President Chandrikapersad Santokhi heeft de winnaars zondag persoonlijk gefeliciteerd.

SDB-voorzitter Desharan Sital heeft de dammers die niet in de prijzen zijn gevallen bemoedigend toegesproken. “Aan de rest van de deelnemers zeg: ik laat je niet ontmoedigen vanwege het feit dat je niet in de prijzen bent gevallen, maar zet je meer dan ooit in en het zal zeker u goed komen”, aldus de voorzitter.