Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Personeel Marwina Ziekenhuis luidt noodklok

Het personeel van het Marwina Ziekenhuis wenst een oplossing in tal van problemen, waarmee de instelling kampt. Ongeveer 20 werknemers hebben op woensdag 5 juni 2024 de noodklok geluid bij het Kabinet van de Vice-President. Hun voornaamste punt was dat er over de maand mei nog geen salaris was ontvangen. Zij hebben de zorgpunten vervat in een petitie, waarvan exemplaren werden overhandigd aan Vice-President Ronnie Brunswijk en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Vice-President Brunswijk brak ter plekke een lans voor het ziekenhuispersoneel. Het kon er bij de regeringsfunctionaris niet in dat de salarissen over mei nog niet waren overgemaakt. Dit werd ook beaamd door minister Ramadhin. Hij gaf aan dat de lonen uit overheidsbijdrage worden betaald, waarvoor maandelijks goedkeuring geschiedt. VP Brunswijk stelde voor dat dit niet meer maandelijks gebeurt, maar direct voor een jaar, hetgeen werd toegejuicht door het personeel.

De VP vroeg ook de aandacht van de bewindsman voor de overige problemen, waarmee het Marwina Ziekenhuis kampt. Hij benadrukte dat hij ook van Marowijne is, maar dat dit ook niet betekent dat Marwina op de eerste plaats moet komen. Doch ook niet op de laatste plaats. Het personeel vraagt in de petitie ook om de overbruggingstoelage, achterstallige betalingen, secundaire arbeidsvoorzieningen, een specialist, verbeterde en gegarandeerde gezondheidszorg alsook een algemeen directeur die het ziekenhuis naar grotere hoogten kan tillen.

Op de regeringsfunctionarissen werd een beroep gedaan de problemen serieus te nemen en de aandachtspunten terstond te realiseren. VP Brunswijk zei er persoonlijk werk van te zullen maken dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Minister Ramadhin gaf aan dat het ziekenhuis in vijf fasen operationeel wordt gemaakt volgens een plan dat voor twee jaar is uitgezet. De regering is ook doende een algemeen directeur aan te stellen.