Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

OKB zet zich in voor eerlijke en transparante verkiezingen

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) vervult een cruciale rol als bewaker in het electorale proces. Op dinsdag 4 juni heeft het toezichthoudend orgaan een persconferentie c.q. informatiesessie gehouden om de taken en bevoegdheden uit te leggen aan de samenleving. Het OKB is ook breedvoerig ingegaan op het werk dat tot nu toe is verzet en hoe het traject naar de verkiezingen van 2025 eruitziet. “Verkiezingen zijn een belangrijke pijler binnen de democratie. Als wij de Grondwet en de verkiezingswetten bekijken, dan ziet u dat verkiezingen een van de belangrijkste pijlers zijn. Het OKB vervult een belangrijke rol”, aldus OKB-voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks.

Politieke partijen dienen zich eerst bij het OKB te registreren en vervolgens bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS), waar de kandidaatstelling plaatsvindt. Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen, hebben partijen de goedkeuring van zowel het OKB als het CHS nodig. Tijdens en direct na de verkiezingen houdt het OKB toezicht en onderzoekt het problemen. Na ontvangst van het proces-verbaal van het CHS controleert het OKB de resultaten. “Het OKB fungeert als een waakhond bij het organiseren van eerlijke, geheime en algemene verkiezingen. Wij achten daarom informatievoorziening naar de samenleving als heel belangrijk”, zegt Sheikh-Alibaks. Hij laat weten dat kiezerseducatie een van de belangrijke aspecten is binnen de informatievoorziening vanuit het toezichthoudend orgaan. Vooral met de nieuwe kiesregeling zal hieraan extra aandacht besteed worden.

De OKB-voorzitter ging uitgebreid in op het proces hoe politieke partijen zich moeten registreren bij het OKB en de wijziging van het kiesstelsel. “Nu zullen de kandidaten van de Nationale Assemblee worden gekozen op basis van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er is een landelijke evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelde met voorkeursstemmen.” Ook op het niveau van de ressortraden is de kiesregeling gewijzigd. Daar geldt ook hetzelfde stelsel. Sheikh-Alibaks laat weten dat het OKB na alle wijzigingen heeft gebrainstormd over hoe zij haar werkzaamheden zal vervullen en verder inrichten. Er zijn nog een aantal zaken die in place moeten zijn. Zo moet het kiesbesluit nog gewijzigd worden. Het OKB is vastbesloten om eerlijk en efficiënt toezicht te houden op alle facetten van de verkiezingen. “Het toezicht zal geïntensiveerd worden”, onderstreept Sheikh-Alibaks.