Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

NPPO organiseerde een workshop over Lepidoptera plagen

Op woensdag 6 maart 2024 is een workshop gehouden met als thema “Survey en onderzoek m.b.t. Lepidoptera plagen in boulanger (Solanum melongena) aanplanten”. De workshop was georganiseerd door de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), internationaal is deze afdeling aangeduid als National Plant Protection Organization (NPPO).

Agrarische producten die van Suriname naar lidlanden behorende tot de Europese Unie (EU) o.a. Nederland geëxporteerd worden, dienen te voldoen aan de gestelde EU-eisen, waarbij de agrarische producten vrij moeten zijn van elke EU-quarantaine plaag. Een EU-quarantaine plaag, is een plaag die niet aanwezig is in de EU lidlanden en de strenge EU-eisen dienen om introductie van zulke plagen te voorkomen.

Via het ‘LVV/IDB project SU-L1020 Agricultural Competitiveness Program Suriname van het ministerie van LVV, kon de NPPO-Suriname, met ondersteuning van de afdeling Entomologie, in maart van het vorig jaar van start gaan met surveillance activiteiten en onderzoek in het export gewas boulanger (Solanum melongena). Hierbij werd er  technische assistentie verleend aan een onderzoeksteam van LVV bij de uitvoering en rapportage betreffende geselecteerde EU-quarantaine plagen in boulanger aanplanten in Suriname.

Uitgaande van EU notificaties en de EU regelgeving voor boulanger, is voor dit project de focus gelegd op drie (3) plagen die tot de orde Lepidoptera behoren. Het gaat hierbij om specifieke motten, waarvan hun onvolwassen stadia (rupsen) boorschade in de vruchten aanrichten. Voor monitoring en detectie survey van voornoemde plagen heeft de NPPO species specifieke feromoon vallen binnengehaald, waardoor informatie kan worden verkregen over de aanwezigheid van de plagen in een aanplant. Voor de surveillance activiteiten zijn tien (10) boulanger producenten geselecteerd in verschillende districten. Hiermede heeft de NPPO-Suriname een aanvang gemaakt om haar taak m.b.t. surveillance, zoals vervat in  International Standard for Phytosantiary Measures nr. 6 (ISPM6) van de International Plant Protection Convention (IPPC), uit te voeren in het gewas boulanger.

Naast surveillance activiteiten is ook een onderzoek uitgevoerd door de afdeling Entomologie van het ministerie van  LVV, waarbij de werking van, door de EU toegestane, insecticiden is nagegaan tegen twee van de plagen. Tijdens de workshop zijn de bevindingen van zowel het onderzoek als de surveillance activiteiten in boulanger, sinds de aanvang van het project in 2023, laatstelijk op 6 maart 2024 gedeeld met de producenten en exporteurs die participeerden in het project.

De NPPO streeft ernaar om in de toekomst ook survey activiteiten uit te voeren voor andere EU-quarantaine plagen en ook in andere export gewassen.