Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Ministerie van LVV participeert in workshop “Soil Health in Suriname”

Vandaag is in het IGSR-gebouw op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) een workshop betreffende het “Soil Health in Suriname (SHS)” project van start gegaan. Deze 5-daagse workshop waarbij het ministerie van Lanbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ook aan participeert wordt uitgevoerd door professoren van de Wageningen University and Research. Dit project heeft tot doel een samenwerking te ontwikkelen tussen relevante actoren op het gebied van bodemgezondheid. Zij zullen wetenschappelijke expertise moeten combineren met praktische lokale bodemkennis en historische datasets om een monitoringskader voor de bodemgezondheid te ontwikkelen. Dit zal helpen om onder andere onderzoekers, boeren en uiteindelijk beleidsmakers het bodembeheer te doen begrijpen en aan te passen om uiteindelijk het functioneren van de bodem te behouden en te verbeteren. Middels dit project zal ook beoogd worden de bodemdegradatie te verzachten en om te keren.  

Tijdens de workshop zullen de participanten lezingen bijwonen en van gedachten wisselen. Ook staan er, los van praktijkmomenten in laboratoria, veldbezoeken op schema aan onder andere agrariërs in Commewijne en Saramacca. De resultaten zullen uiteindelijk bij de afronding van het project moeten bijdragen aan de tot stand koming van een uiteindelijk raamwerk inzake bodemgezondheid.

In april 2023 was de delegatie van de Wageningen University and Research reeds in Suriname voor een workshop betreffende dit project. Hierbij waren de ook nu participerende stakeholders aanwezig zoals het ministerie van LVV, AdeKUS, het Polytechnich College Suriname (PTC), het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GGB).