Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Ministerie van LVV lanceert project “Ontwikkeling Markoesa Industrie”

De markoesa industrie in Suriname zal een grootse verandering ondergaan. Vandaag werd op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) door minister Parmanand Sewdien onder grote belangstelling het “Ontwikkeling markoesa industrie” project gelanceerd. Het doel van dit project is om een markoesa industrie op gang te brengen die vele mogelijkheden zal bieden voor de stimulering van ondernemerschap in Suriname. Dit project wordt in samenwerking met de Nationale Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) welke zal inkomen met financieringsmogelijkheden ondernomen.

“We onderkennen de potentie van dit project” gaf de minister aan tijdens zijn openingstoespraak. “Markoesa is een product met enorm veel potentie, waarvan de prijzen op zowel de lokale als buitenlandse markt goed liggen. Het ligt daarom in de bedoeling dit product massaal te laten planten door agrariërs waardoor wij, voor wat dit product betreft, kunnen uitgroeien tot een grote industrie,” laat de minister optekenen.

Het ministerie heeft reeds het initiatief genomen om plantmateriaal aan te maken om de agrariërs te kunnen voorzien hiervan. Momenteel worden op weekbasis 10.000 plantjes aangemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van hybride zaad die meer opbrengsten oplevert dan de huidige variëteit in Suriname. Samen met het plantmateriaal zullen ook boekjes verstrekt worden om de agro-ondernemers van basisinformatie te voorzien voor de teelt van markoesa, teneinde een goede aanplant te hebben. Ook werd in aanloop van dit megaproject door het ministerie onder andere een onderzoek gedaan over de markoesa teelt, waarna LVV-voorlichters van de districten getraind werden om boeren technisch te begeleiden tijdens het proces van telen.

NOFA is met het ministerie overeengekomen de agro-ondernemers die willen participeren in dit project zonder een onderpand voor te financieren tot een areaal van een half hectare. Om in aanmerking te komen hiervoor kunnen de ondernemers zich laten registreren bij hun dichtstbijzijnde LVV-kantoor in de stad of district. Ook kunnen geïnteresseerden voor meer info hierover terecht bij de aankomende Agrarische beurs welke van 5 tot en met 7 mei gehouden zal worden te Live Entertainment Center, voorheen bekend als Flamboyantpark. Onder het genot van markoesa sap tot markoesa chutney, is het project met veel positiviteit van start gegaan. Enkele boeren kregen van LVV een aantal markoesaplantjes mee waarvan zij na 6 maanden al vruchten kunnen plukken.