Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV-minister installeert de Nationale Zaad Raad

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op maandag 22 mei 2023 de Nationale Zaad Raad geïnstalleerd. In het 5 leden tellend bestuur neemt Rinette Soeropawiro, vertegenwoordiger van het ministerie van LVV zitting als voorzitter. De overige nieuwe leden zijn Geetapersad Gangaram Panday, vertegenwoordiger van LVV, Paul Lieuw Kie Song, deskundige, Patricia Milton, deskundige en Jerry Tjoe Awie, vertegenwoordiger van ADRON.

De Nationale Zaad Raad zal zich de komende jaren committeren aan diverse taken zoals vastgelegd in de goedgekeurde Zaadwet van april 2005. Enkele taken zijn het bepalen van de algehele ontwikkeling en werking van de diverse segmenten van een zaadprogramma, het ontwikkelen van een zaadbeleid alsook het voorbereiden van zaadregelgeving en het toezien op de naleving daarvan. Verder zal de Raad de samenwerking tussen organisaties en bedrijven betrokken bij zaadgerelateerde activiteiten moeten bevorderen. Dit ter verhoging van de efficiëntie bij de zaadproductie. De leden van de Nationale Zaad Raad zullen in de komende periode ook het ontwerp zaaizaad- en plantgoedwet-document dat op verzoek van het ministerie van LVV door de Food and Agriculture Organisation of the United Nations ten behoeve van Suriname is geconcipieerd, grondig doornemen en zonodig aanpassen.

De raad zal de Zaadinspectie Dienst adviseren met betrekking tot zaken betreffende de certificering en het doen van aanbevelingen aangaande minimale certificeringsnormen voor diverse gewassen. In overleg met LVV-minister Sewdien zal het te heffen tarief voor de certificering door de Zaadinspectie Dienst vastgesteld worden. Aan de minister zal ook onder andere advies uitgebracht worden op het gebied van het landbouwbeleid met betrekking tot het ontwikkelen van zaadprogramma’s, de uitgifte van rassen en omtrent de uitvoering van deze wet.

Minister Sewdien drukte de pas geïnstalleerde raad op het hart de taken met alle toewijding uit te voeren gezien het feit de resultaten de agrarische sector in Suriname en daarmee de gehele samenleving ten goede zullen komen. De Nationale Zaad Raad zal regelmatig verslag uitbrengen aan de minister.