Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV-minister: Boerenorganisaties aangespoord voor centrale aansturingsrol

Op uitnodiging van rijstboeren heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) afgelopen zaterdag een werkbezoek aan Nickerie gebracht voor gedachtenwisseling omtrent kredietverstrekking vanuit het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). Hij werd daarbij vergezeld door zijn directie en de leiding van het NOFA bestuur.

De minister is twee weken geleden samen met de coöperatie van geselecteerde boeren en NOFA het zaaizaadprojekt te Prins Bernardpolder gestart waarbij aan de Coöperatie Zaaizaad Boeren (CoZaBo) een centrale aansturings- en uitvoeringsrol is toebedeeld bij de inputsvoorziening, produktie en afzet.

“Zaaizaad is een zeer gevoelig product. Alle cultuurmaatregelen dienen optimaal te zijn. Vooral bij de oogst kun je niet hebben dat men stagnaties oploopt,”beweert LVV-minister. Voor een vlotte gang van zaken is door het NOFA bestuur zelf voorgesteld om te gaan richting een eigen machinepark. Voor een areaal van 500 hectaren is dit ook economisch verantwoord. Er komt ook een speciale unit voor het drogen en zuiveren van de zaaizaad.

Vooral de kleinere rijstboeren uit diverse polders zijn erg enthousiast geraakt voor dit model. Volgens hun zou deze manier van werken de ideale oplossing zijn voor de kleinrijstbouw.

De minister heeft voor een goed opgekomen publiek in 2 sessies, te Oostelijke- en Westelijke polders, zijn presentaties gehouden. Aan de boeren is flink wat huiswerk meegegeven. Over 2 weken zal het overleg verder voortgezet worden tijdens een vervolg informatiesessie door NOFA in de diverse ressorten van Nickerie.