Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV i.s.m. WUSC Caribbean organiseert kennisuitwisseling dag tussen boeren van Brokopondo en Marowijne

Zaterdag j.l. hebben 17 landbouwers (13 vrouwen en 4 mannen) van verschillende dorpen uit Brokopondo die allen lid zijn van de Coöperatie een bezoek gebracht aan de landbouwers Andre Pita en Rene Koniso in Moengo, Marowijne die al langer dan 20 jaren aan duurzame landbouw doen.

Deze kennisuitwisseling dag tussen de boeren van de twee districten kwam tot stand door het SAC-project van WUSC Caribbean. Dit, is tevens een onderdeel van de Tri-party sub-agreement tussen WUSC Caribbean, Coöperatie Fitimaw en Bonanza Agro Industries NV.

Beide landbouwers hebben de participanten in detail uitgelegd hoe zij het presteren om onder alle omstandigheden een goede productie te halen, waarbij de volgende belangrijke aspecten aan de orde zijn gekomen: irrigatie, ontwatering, drainage, maken van bedden, goed plantmateriaal/ goede nursery, bemesting, bestrijding van ziekten en plagen, kennis van de landbouw, elke dag in het veld zijn en liefde hebben voor de landbouw.

De onderdirecteur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV-oost) Ashwien Gangadin, heeft de participanten toegesproken en verzekerd van dat de groep wel mag rekenen op de volle ondersteuning van LVV.

Alle partijen waren erg tevreden met de opgedane kennis, die zeker zal worden toegepast. Ook de financiering is aan de orde gekomen, waarbij aangegeven is door hen, dat krijgen van de juiste ondersteuning wonderen kan verrichten binnen hun werkveld en geld in de handen kan worden overgehouden.

De World University Service of Canada (WUSC) is een Canadese non profit organisatie die zich beijverd om van de wereld een betere plaats te maken voor alle jongeren. WUSC is in het Caribisch gebied geregistreerd als WUSC  Caribbean.

WUSC Caribbean heeft nu een vijfjarig project -“the Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) project”- in uitvoering, dat klimaatbestendige landbouw bevorderd voor een rechtvaardige economische groei. Hiermee willen zij de economische welvaart van vooral vrouwen en jongeren (meisjes en jongens) in de duurzamere landbouwmarkten vergroten.

Het SAC-project is een economisch groei project dat wordt uitgevoerd in de volgende 5 landen; Dominica, Guyana, Jamaica, St. Lucia en Suriname.

Vrouwen en jongeren (meisjes en jongens) zijn de centrale spelers in het project en het doel is om hun invloed in de gekozen landbouwmarktsystemen te vergroten, terwijl tegelijkertijd klimaatbestendige landbouwproductie versterkt wordt om zodoende voedselzekerheid te vergroten.