Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

LVV-directoraat Visserij ontvangt geste van Shell en partners

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft heden een donatie ontvangen van Shell en partners Chevron en Hess. Het gaat om equipment ter waarde van ongeveer USD 50.000 (vijftigduizend Amerikaanse Dollars) welke ingezet zal worden voor het verzamelen en monitoren van visserijgegevens.

De donatie omvat tablets voor het verzamelen van veldgegevens, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de data opnemers van het directoraat, computers voor gegevensanalyse en een server voor het veilig opslaan van gegevens.

De visserijsector is een essentieel onderdeel van de economie, cultuur en voedselzekerheid van het land. Gezien het belang van de sector is Shell een project aangegaan met het directoraat Visserij, de instantie die verantwoordelijk is voor het formuleren en implementeren van visserijbeheersmaatregelen.

Het doel van dit project is het versterken van de capaciteit van het directoraat teneinde de visstand te monitoren en het vergroten van de kennisbasis voor duurzaam beheer van de mariene hulpbronnen.Dit project zal bijdragen aan verbeterde processen en normen voor gegevensverzameling binnen het visserijdepartement, als ook verbeterde vaardigheden en competenties op het gebied van gegevensverzameling onder de betrokken werknemers van het directoraat. Verbeterde kwaliteit van visserijgegevens en –statistieken zal uiteindelijk merkbaar moeten zijn. Op kort termijn zal het project kwartaalrapporten moeten opleveren waarin onder meer de vangsten per soort, vloot en visgebied worden belicht. Op lang termijn zal het project naar verwachting de regelmatige verstrekking van betrouwbare informatie ondersteunen die het duurzaam beheer en de duurzame ontwikkeling van de visserij mogelijk maakt.

“Het klimaat is schrikbarend aan het veranderen met alle, vaak genoeg negatieve gevolgen van dien. Hierdoor wordt de visserijsector beïnvloed en is monitoring van essentieel belang,” zei Tomas Willems, coördinator van de afdeling Statistiek en Onderzoek van het directoraat Visserij, tijdens de overhandigingceremonie. De geavanceerde middelen zullen volgens Willems verder bijdragen aan het doeltreffend verzamelen van data welke van zeer groot belang is bij onder andere de visexport. Jonathan Fujooah, data opnemer van het directoraat Visserij gaf aansluitend hierop aan dat de geste hen motiveerd gezien dataopname tot voor kort nog handmatig geschiedde en daardoor de effectiviteit en efficiëntie miste welke nodig zijn voor snelle en correcte opnameverwerking. Daags voor de officiële overhandiging was er een trainingssessie waarbij de betrokken werknemers van het directoraat werden onderricht in het gebruik van de goederen.

Volgens Andrew Hepburn, Country Chair van Shell betekent de overhandiging niet het einde van de samenwerking tussen hen en het directoraat Visserij. Shell en partners Chevron en Hess zijn zich ervan bewust dat de visserijsector van Suriname de ruggegraat vormt van veel kustgemeenschappen en bijdraagt aan de lokale economie, werkgelegenheid en voedselzekerheid. De maatschappijen zien de inzet van het directoraat en zullen hun medewerking in deze blijven verlenen.