Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Kick-off trainingsactiviteiten van het Makandra programma

Makandra (Surinaams voor “samen optrekken”) is een vraaggestuurd programma waarbij Nederland technische ondersteuning biedt aan de Surinaamse overheid.Eén van de projecten binnen het Makandra programma is de versterking van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen (PB&KK) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in haar rol als National Plant Protection Organisation (NPPO). Daarmee zal inzicht en controle van plantgezondheid in het land verbeteren. Als internationaal erkend autoriteit kan de NPPO bijdragen aan het verbeteren van de exportpositie van plantaardige producten van Suriname conform de normen van de Europese Unie.

Kick off trainingsactiviteiten van het Makandra programma

Op 24 juni 2024 jongstleden vond de officiële start van diverse trainingsactiviteiten plaats middels een bezoek van fytosanitaire inspecteurs van de afdeling PB&KK oftewel NPPO Suriname, aan de Nederlandse Voedsel Waren autoriteit (NVWA) in Nederland. Tijdens dit bezoek werd er invulling gegeven aan het onderwerp “Inspectie”, waarbij een aantal instanties en bedrijven bezocht werden die betrokken zijn bij diverse fytosanitaire inspectie onderdelen. Er werd ook een presentatie gehouden door de projectcoordinator, Stacey Zebeda en chef Inspectie, Meglin Samuel over de afdeling in Suriname en de diverse inspectie werkzaamheden die uitgevoerd worden. Na een intensieve week van kennisuitwisseling is er wederzijdse interesse getoond voor een nauwere samenwerking.

In het vervolgtraject van dit project zullen middels trainingen andere gerelateerde onderwerpen belicht worden aan de afdeling, het overig personeel van het ministerie van LVV en andere ondersteunende instanties.