Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Instelling waterkalender en inzaaischema moeten organisatie en efficientie binnen de rijstsector verbeteren

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is thans bezig met de voorbereidingen voor de najaars inzaai 2024. Zo zijn de pompen te Wakay vanaf maandag 22 april 2024 opgestart om het gewenste waterniveau in de verschillende irrigatiekanalen op pijl te brengen waardoor boeren dit aanstaande seizoen van voldoende water zijn gegarandeerd.

Wat betreft de rechteroever onderandere de gebieden  Middenstandspolder en Wageningen  gaat  het ministerie door met de noodmaatregelen die het vorig zeisoen  getroffen zijn waaronder,  de watertoevoer via het Bombaykanaal en de hoofdloosleiding  vanuit de Nickerierivier. Ondertussen is er door technici van de EBS gewerkt aan 1 van de pompen in het Wageningen pompgemaal en wordt verwacht tegen eind van deze week ook die pomp te kunnen inzetten om via het Wageningenpompgemaal de velden in dat gebied van irrigatiewater te kunnen voorzien.

Het  streven  van het ministerie is erop gericht dat alle landbouw gebieden in het district  via zwartekracht van irrigatiewater kunnen worden voorzien. Om dit streven met succes te kunnen behalen is het ministerie na consultaties met alle 12 inliggende waterschappen overgegaan tot het instellen van een waterkalender met daaraan gekoppeld een inzaaischema voor de verschillende landbouw gebieden. Deze waterkalender is noodzakelijk om  grote hoeveelheden irrigatiewater op bepaalde momenten naar de daarvoor uitgekozen polders te kunnen dirigeren, waardoor er voldoende water voor alle gebruikers in dat specifiek gebied op het zelfde moment beschikbaar is. Hierdoor kan er volgens een door LVV vastgestelde  inzaaischema, door alle boeren in dat gebied tegelijk  worden ingezaaid. Dit zal tot gevolg hebben dat boeren hun activiteiten beter kunnen plannen, maar ook dat de kans op ziekten en plagen danig  wordt verminderd.

De introductie van deze waterkalender en inzaaischema moet ook de effectiviteit van het watergebruik binnen de sector gaan verbeteren. Om de instelling van deze waterkalender en inzaaischema te doen slagen zal het ministerie met medewerking van de verschillende waterschappen daar waar mogelijk op bepaalde momenten de watertoevoer naar het ene gebied afsluiten om dan een ander gebied van water te voorzien. Het ministerie doet daarom een dringen beroep op de boerengemeenschap in Nickerie om de instructies vanuit LVV en hun respectieve waterschappen strikt op te volgen. Met de instelling van deze waterkalender en inzaaischema wordt er een stap dichterbij  gezet naar verbetering van de organisatie en efficientie binnen de totale rijstsector.