Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

IMF Executive Board rondt zesde evaluatie af in het kader van de Extended Fund Facility Arrangement voor Suriname

De Raad van Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn zesde evaluatie in het kader van de Extended Fund Facility (EFF) regeling voor Suriname per 20 juni 2024 afgerond. Hierdoor kan Suriname 46,7 miljoen SDR (ongeveer 61,5 miljoen USD) extra opnemen, waarvan 19,1 miljoen SDR (ongeveer 25,2 miljoen USD) bestemd is voor begrotingssteun. De totale uitbetaling in het kader van het programma bedraagt nu 290,4 miljoen SDR (ongeveer 382,6 miljoen USD).

Uit de evaluatie blijkt dat de economische hervormingsinspanningen van Suriname positieve resultaten opleveren, met economische groei, een dalende inflatie en een herstel van het investeerdersvertrouwen. Aanhoudende inspanningen zijn echter essentieel om de begrotingsdiscipline te handhaven, kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen en het institutionele bestuur te versterken.

Enkele belangrijke resultaten en toekomstige stappen betreffen de economische stabiliteit, het fiscaal- en schuldbeheer, het monetair beleid en financiële sector en structurele hervormingen.

De raad merkt dat de Surinaamse economie groeit en dat de inflatie gestaag afneemt. Een gevolg hiervan is dat het vertrouwen van internationale investeerders verbetert, zoals blijkt uit de lagere spreads op obligaties. Wat het fiscaalbeheer betreft merkt het IMF-board succes in de schuldsanering, met overeenkomsten met alle officiële crediteuren en de meeste commerciële crediteuren. De binnenlandse schulden zijn vereffend. De prioriteit blijft begrotingsconsolidatie om de economische stabiliteit te ondersteunen en tegelijkertijd de kwetsbaren te beschermen door meer sociale bijstand en uitgaven voor infrastructuur.

Op het gebied van het monetair beleid en financiële sector is de inzet voor een flexibele, door de markt bepaalde wisselkoers gemerkt, die de opbouw van internationale reserves ondersteunt. Het herkapitalisatieplan van de centrale bank om haar onafhankelijkheid en financiële stabiliteit te versterken is voltooid. Er wordt gewerkt aan maatregelen om het liquiditeitsbeheer en het risico-gebaseerde toezicht te verbeteren en het AML/CFT-kader te versterken.

De IMF-board merkt structurele hervormingen zoals de geleidelijke afschaffing van subsidies voor brandstof, elektriciteit, water en gas. Andere hervormingen betreffen de uitbreiding van de btw-grondslag en het beheersen van de loonsom van de overheid. De sociale bescherming en de belastingdienst zijn versterkt en er is een zekere inzet voor structurele hervormingen op het gebied van bestuur, klimaatbestendigheid en gegevenskwaliteit.

Kenji Okamura, plaatsvervangend directeur en waarnemend voorzitter bij het IMF, prees de Surinaamse autoriteiten voor hun toewijding aan uitdagende hervormingen en erkende dat dergelijke maatregelen, hoewel politiek moeilijk, van vitaal belang zijn voor de economische gezondheid en stabiliteit van het land op de lange termijn.

De steun van het IMF via de EFF, die aanvankelijk op 22 december 2021 werd goedgekeurd, ondersteunt deze hervormingen en is gericht op het herstel van de houdbaarheid van de begroting en de schuldpositie, de bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen en de bevordering van institutionele en bestuurlijke verbeteringen.