Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Over ons

Het Ministerie van Financiën bewaakt de inkomsten en uitgaven van de staat en bestaat uit drie directoraten, namelijk het Directoraat Financiën die zorg draagt voor de betaling van de uitgaven van de Staat en het Directoraat Belastingen waar een groot deel van de inkomsten van de Staat (Overheid) binnen komen. Het derde Directoraat, Planning en Ontwikkelingsfinanciëring draagt zorg voor het plannen en werving van fondsen voor ontwikkelingsprojecten.

Het Ministerie van Financiën is dus verantwoordelijk voor het beheren van overheidsinkomsten en het betalen van overheidsuitgaven. Hierbij wordt er op toegezien dat de beschikbare financiële middelen van de Surinaamse staat, op verantwoorde en doelmatige wijze worden besteed door het staatsapparaat en de regering, die bestaat uit de President, de vicepresident en 16 ministers om zo beleid te kunnen voeren. Het Ministerie is verantwoordelijk voor het algemeen financieel, monetair en fiscaal beleid, alsook het investeringsbeleid dat weliswaar in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries word uitgestippeld. Financiën zorgt voor de inrichting en de controle op de financiele administratie van de staat. Derhalve is naleving van de financiële regels en wetgeving essentieel om een voorspelbaar, transparant en consistent economisch beleid te voeren.

ONDERWERPEN

Het Ministerie van Financiën houdt zich bezig met onder meer de volgende onderwerpen:

 • Staatsfinanciën als instrument tot sociaal-economische ontwikkeling
 • Begrotingsbeleid
 • Moderne Treasury functie
 • Inkomstenbeleid
 • Schatkistpapier
 • Ontwikkelingsfinanciering en Planning
 • Medium-termijn Staatsfinancien Raamwerk (eng: MTFF)
 • Suriname Spaar en Stabilisatiefonds (eng: SWF)
 • Wet op Beheer en Toezicht Staatshuishouding (eng: PFM law)
 • Beleid voor draagbare schulden (eng: DSA)
 • Staatsbedrijven en (meerderheids-)aandelen (eng: SOEs)
 • Publiek-Particulier Partnership (eng: PPP)
 • Subsidies
 • Fiscale Transparantie
 • Suriname Extractive Industries Transparency Initiative (SEITI)
 • Fiscale prikkels

Missie

Het verantwoord beheren en bewaken van de financiën van de Republiek Suriname.

Visie

Wij willen een integere bewaker van de staatskas zijn die model staat in de Caricom. Dit willen wij bereiken door een resultaatgerichte en lerende organisatie te zijn die voortdurend investeert in haar Human Capital en in het verbeteren en automatiseren van haar bedrijfsprocessen.