Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Illegale visserij krijgt plan van aanpak door LVV en Maritieme Politie

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onderneemt actie in het verminderen van de illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde (IOO-) visserij en werkt aan een beter begrip van de visserij-interacties met zeeschildpadden. Dit doet zij tezamen met haar partners in deze namelijk de Maritieme Politie,WWF-Guianas en de CRPMEM Guyane in Frans Guyana voor de gezamelijke IUU bestrijding. Om dit doel te bereiken is het project “Verbetering van de Monitoring, Controle en Surveillance (MCS) ter afschrikking van IOO-visserij en beoordeling van de bijvangst van schildpadden in de drijfnetvisserij aan de kust” geïmplementeerd. Dit project bestaat uit drie (3) componenten waarvan op dinsdag 8 november de kick-off van 1 der componenten “Monitoring, Controle en Surveillance” plaatsvond bij de Kustwacht, op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname.

Er werd een korte briefing gehouden welke gevolgd werd door een rondvaart met de Maritieme Politie, waarbij daadwerkelijke controle werd uitgevoerd. De genodigden kregen zo de kans om zo’n inspectie van dichtbij mee te maken. Onder de genodigden bevonden zich onder andere de directeur Kustwacht Radjoe Bhola, vertegenwoordigers van het WWF, de Franse ambassade en het Visserscollectief. Hen werd het belang van samenwerking voor het behalen van het uiteindelijk doel op het hart gedrukt. “We zijn allemaal partners en willen niet langs elkaar heen werken. Laten wij dus als partners gaan in de strijd tegen IOO-visserij en het beschermen van onze schildpadden!” benadrukte LVV-directeur Visserij, Parveen Amritpersad. Zij gaf aan dat het ministerie reeds lang strijd voert tegen illegale praktijken maar pas daadwerkelijk succes in deze zal behalen als eenieder zich bundelt. Plannen zijn reeds uitgewerkt om na deze kick-off regelmatige patrouilles uit te voeren.

Illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij vormt één van de grootste belemmeringen voor een duurzaam visserijbeheer van de kust- en binnenvisserij in Frans-Guyana, Suriname en Guyana en is niet gemakkelijk aan te pakken. Het is niet alleen schadelijk voor de visbestanden en mariene habitats, het heeft ook een negatieve invloed op het levensonderhoud van vissers die zich wel aan de regels houden, vooral in ontwikkelingslanden.

Een ander gebied binnen de kust- en binnenvisserij dat aandacht behoeft, is de kwestie van de bijvangst, in het bijzonder de interactie met zeeschildpadden. Om effectieve mitigatiemaatregelen te definiëren, is het belangrijk om te begrijpen waar, wanneer en hoe zeeschildpadden interageren met de visserij. Deze informatie zal worden verzameld via een zelfbemonsteringsprogramma voor vissers. Op basis van de bevindingen kunnen aanbevelingen worden geformuleerd voor gerichte vervolgacties die erop gericht zijn de bijvangst van schildpadden te verminderen. Dit is een onderdeel van het Regionaal Actieplan (RAP) voor de Noordwest Atlantische lederschildpad in de bredere Caribisiche regio project  welke in Suriname nog steeds lopende is.