Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

IICA blikt tevreden terug op behaalde agrarische projecten het afgelopen jaar

De Inter-American Institute for Coörperation on Agriculture (IICA) heeft vandaag op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) tijdens de “Annual Accountability Seminar 2024” een presentatie verzorgt over haar behaalde doelen het afgelopen jaar. Data van gaande en afgeronde projecten werd op kundige wijze aan LVV-minister Parmanand Sewdien, partners en andere belanghebbenden verschaft door Laurenzo Tirtopawiro, Technical Agriculture Innovation Specialist van IICA en Christine Lopez-King, Procurement Specialist in the Project Executing Unit (PEU).

“Er heeft het afgelopen jaar een breed scala aan projecten plaats gevonden aangaande klimaatsverandering, efficiëntie in agrarische verwerking en productie alsook het gebruik van innovatieve technieken in bijvoorbeeld de verwerking van vis,” haalde Laurenzo Tirtopawiro aan. Het doel was om de weerbaarheid van verschillende organisaties en kleine ondernemers in de agrarische sector te versterken tegen onder ander klimaatsverandering alsook het verminderen van afval bij de productie tevens verwerking van hun primaire producten waardoor een beter milieu gewaarborgd is.

Eén van de projecten waar er veel belangstelling voor is, is het groententuinen project op scholen. IICA heeft in samenwerking met LVV in totaal acht groententuinen opgezet op scholen in Marowijne, Paramaribo en Saramacca waarbij gebruik gemaakt is van verschillende ontwerpen afhankelijk van de opzet-locatie. Vermeldenswaard is dat de groententuin in Moengo middels het hydroponicsysteem functioneert. Er zijn veertig voorlichters van het ministerie van LVV getraind om het verdere beheer van deze schooltuinen op zich te nemen. In het vervolgtraject zal onder meer gekeken worden naar hoe het aangeleerde toegepast en eventueel bijgeschroefd wordt. De organisaties waar IICA mee bezig is kunnen ten alle tijden rekenen op technische ondersteuning.

Tijdens de presentaties alsook opmerkingen vanuit het publiek was duidelijk merkbaar dat de destructieve gevolgen van klimaatsverandering reeds te merken zijn binnen de productiesector. “Dat de effecten van klimaatsverandering reeds een impact hebben op de agrarische sector staat buiten kijf. We zien dat de prijs van voedsel schrikbarend stijgt als gevolg van slechte en onvoorspelbare weersomstandigheden. En dit is niet het einde, het is slechts het begin! Als zaken niet snel en efficiënt aangepakt worden staat ons een ramp op kort termijn te wachten. Wij hebben alle hulp, waaronder die van IICA nodig hierbij,” zo sprak minister Sewdien zijn bezorgdheid uit. Curt delice, IICA representative in Suriname, gaf minister Sewdien te kennen altijd te kunnen rekenen op de samenwerking.