Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

FAO/SAMAP lanceert in samenwerking met ILO training voor de versterking van coöperaties in Suriname

Een innovatief training- en coachingprogramma, ontworpen om de capaciteit van meer dan 30 coöperaties in Suriname te vergroten, zal binnenkort van start gaan. Dit programma is bedoelt om de landbouwsector verder te ontwikkelen en de belangrijkste oorzaken van armoede in plattelandsgebieden terug te dringen.

Onder leiding van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), zal het programma voor capaciteit versterking aan Coöperaties plaatsvinden tussen juni en september 2023, met internationale en lokale experts.

Tijdens een lanceringsceremonie vrijdag j.l. op het ministerie van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) kwamen vertegenwoordigers van zowel VN-organisaties als hoge functionarissen van het ministerie van Arbeid en Regionale Ontwikkeling bijeen om de algehele voordelen van het trainingsprogramma voor het land te benadrukken.

“Door middel van de cursus zullen coöperaties binnen landbouwsector en tenminste vijf onder leiding van vrouwen, een directe en op maat gemaakte training krijgen om hun vaardigheden op het gebied van management, prestaties, bestuur en productiviteit te verbeteren. De training zal ook hun rol versterken bij het helpen van hun leden voor gelijke kansen en verbeteren van hun inkomst mogelijkheden,” aldus John Bliek, Sustainable Enterprise Development and Job Creation Specialist bij het ILO Decent Work Team en Office for the Caribbean.

Volgens de ILO is “een coöperatie een autonome vereniging van personen die zich vrijwillig verenigen om te voorzien in hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities door middel van een gezamenlijk eigendom en democratisch gecontroleerde onderneming.” Wereldwijd zijn er aanzienlijke aanwijzingen dat coöperaties een sleutelrol spelen in het welzijn van nationale economieën en een integraal onderdeel zijn van veel economische sectoren.

In Suriname hebben coöperaties van oudsher geen gelegenheid om hun volledige potentieel te bereiken. Echter, de verschillen tussen de hoofdstad Paramaribo, het kustgebied en binnenland duiden op een mogelijkheid voor hen om een belangrijke rol te spelen, met het oog op gelijke kansen, zodat inheemse-boeren gemeenschappen grotere inkomsten kunnen genereren uit de verkoop van hun gewassen.

Deze training wordt uitgevoerd onder het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), dat tot doel heeft concurrerende waardeketens te ontwikkelen door middel van het versterken van de samenwerking tussen landbouworganisaties, cooperaties en agribusinesses.

De ILO zal het programma implementeren op basis van haar wereldwijd erkende trainingsbenaderingen, waaronder My.Coop en Start.Coop. Het proces zal ook de implementatie ondersteunen van Suriname’s huidige Decent Work Country Programme (DWCP), dat tot doel heeft de veerkracht en productiviteit van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) en coöperaties te verbeteren en mogelijkheden voor fatsoelijk werk uit te breiden onder kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren en plattelandsondernemers.

“Het FAO/SAMAP-project is verheugd om samen te werken met de ILO onder een ONE UN-benadering om de beste beschikbare expertise naar Suriname te brengen. Dit om de capaciteit te versterken van coöperaties die steeds meer een rol spelen bij de ondersteuning aan kleine boeren om samen te werken, de productie te verhogen en het hebben van betere kansen om deel te nemen aan binnenlandse- en exportmarkten. Dit initiatief draagt bij aan het versterken van de functie van de door SAMAP opgerichte waardeketen platforms in de cassave-, groenten en fruit sector en bos bij producten”, benadrukte Erick J. Zeballos, Chef Technical Advisor van FAO/SAMAP in zijn opmerkingen.

Om de duurzaamheid en de ontwikkeling van vaardigheden die via de cursus worden aangeboden te waarborgen, zullen ook landbouwvoorlichters van LVV, tevens ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Arbeid opgeleid worden om de institutionele versterking van landbouwcoöperaties te ondersteunen.

SAMAP is een initiatief van de Regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en wordt uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie (EU). Het belangrijkste doel is om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken door middel van een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten zal vergroten.