Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Directoraat Veeteelt presenteerde resultaten mestonderzoek aan melkveehouders  in ressort Wanica-A

In een infosessie heeft het ressort Wanica – A van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op dinsdag jongstleden, de resultaten van het mestonderzoek aan melkveehouders uit het gebied gepresenteerd.  

Volgens Rawi Akloe B.Tech, senior voorlichter Veeteelt, zijn uit de resultaten van het mestonderzoek gebleken dat er verbeterpunten zijn die getroffen moeten worden door de boeren. Deze zijn parasieten bestrijding en hygiene maatregelen. Preventiemaatregelen zijn nodig om de gezondheidsstatus goed te houden. Rotatie beweiding of blokken systeem toepassen behoort ook tot een van de maatregelen, verder ontwormings behandelingen en hygiene maatregelen op de stallen. Met deze management systemen moeten de boeren in staat gesteld worden om de parasieten cyclus te verbreken.  

Kavish Kalloe, junior voorlichter Veeteelt, gaf tijdens zijn presentatie aan dat gras de belangrijkste voedselbron is voor zowel kleine als grote herkauwers. Het gras wordt onderverdeeld in snijgrassen, welke na eventueel hakselen toegediend wordt aan het vee op de stallen en weidegrassen die door het vee wordt begraasd of eventueel gesneden toegediend. Met rotatie beweiding of blokken systeem kan het gras regenereren.

Het directoraat Veeteelt was in de periode juli 2023 gestart met het in kaart brengen van de melkveehouders met betrekking tot de gezondheidsstatus van hun kudde en management in het ressort Wanica A (Kwattagebied). Er werden 24 mestmonsters bij 6 melkveebedrijven verzameld en geanalyseerd. De verzamelde mestmonsters werden geanalyseerd op de voorkomende parasieten in het Veterinair laboratorium van het directoraat Veeteelt. Daarnaast zijn op de melkveebedrijven Global Positioning System (GPS) punten aangebracht aan de hand waarvan een digitale kaart is vervaardigd, waarop af te lezen is waar de melkveebedrijven zich bevinden. Aan de hand van een enquêteformulier werden de bedrijfsgegevens verzameld met als doel, een gezonde veestapel te bevorderen.