Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Cozabo model voor rijstsector zegt minister Sewdien

Onder luid applaus hebben 27 boeren woensdagavond 7 juni 2023 blijk van waardering gegeven voor de wijze waarop minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij de rijstsector, vooral de kleinlandbouw, wenst aan te pakken .Deze boeren hadden kort tevoren hun lidmaatschapskaart ontvangen en een overeenkomst met de Cooperatie van Zaaizaadboeren (CoZaBo) ondertekend. Volgens de groep is het voor het eerst binnen deze sector dat  kleine boeren, die vaak geen of weinig areaal bezitten, in gelegenheid gesteld zijn geworden hun ondernemingen uit te breiden .Ook de transparante manier waarop deze toewijzing middels loting heeft plaatsgevonden ervaren de boeren als uitzonderlijk.

Het is volgens de LVV minister geen gemakkelijk karwei geweest om dit voor mekaar te krijgen omdat tot op het laatste moment er door derden  pogingen zijn ondernomen om dit plan teniet te doen.Deze organisatie moet volgens de bewindsman de afhankelijkheidspositie van de kleine boeren elimineren. Daarom is financiering van de eerste inzaai voor deze groep reeds via het Nationaal Ontwikkelingfonds voor Agribusiness (NOFA) in orde gemaakt. Ook de aankoop van belangrijke inputs en machines voor dit project zijn met NOFA besproken en bevinden zich in een afrondende fase.

Wanneer u inzaait moet kunstmest voor dat seizoen al in uw loods staan sprak Sewdien de enthousiaste groep boeren toe. De CoZaBo is opgericht om de productie van kwalitatief zaaizaad te Prins Bernardpolder in Nickerie ter hand te nemen. Volgens de minister moet dit modelbedrijf de gehele rijstsector in ons land helpen transformeren.