Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Financiën en Planning

Commissie BTW adviseert verbeteringen

Paramaribo, 30 mei 2024 – Minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, heeft vandaag het evaluatieverslag van de Commissie BTW in ontvangst genomen. Deze commissie, bestaande uit voornamelijk leden van het technisch team van het Tripartiet Overleg, werd op 28 maart 2024 geïnstalleerd met als doel de integrale evaluatie van de BTW-uitvoering. Dit initiatief volgde op afspraken die vorig jaar waren gemaakt met de vakbonden.

Tijdens de evaluatie werden diverse stakeholders gehoord, waaronder de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten in Suriname (ASFA), RAVAKSUR en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De Commissie BTW besprak haar bevindingen ook met de vaste commissie van Financiën en Planning in De Nationale Assemblee.

Het verslag benoemt de aandachtspunten van de stakeholders en doet specifieke aanbevelingen op het gebied van wetgeving, organisatie en voorlichting met betrekking tot de BTW-uitvoering. Een cruciale aanbeveling is het waarborgen van vertrouwen in het BTW-systeem, met name door tijdige uitbetaling van BTW-restituties aan ondernemers.

Daarnaast benadrukt het rapport het belang van investeringen in voorlichting, communicatie, human resources en IT-systemen voor een effectieve uitvoering van de wet. De Commissie BTW beveelt verder aan om de huidige BTW-wetgeving op de korte termijn ongewijzigd uit te blijven voeren, en de nadruk te leggen op vergroting van het draagvlak en verbeteringen in de uitvoering.

Minister Raghoebarsing was zichtbaar tevreden over het draagvlak van het technisch team uit het Tripartiet Overleg en bedankte voorzitter Sonny Kertoidjojo en de overige leden van de Commissie voor hun waardevolle en zeer bruikbare voorstellen, die binnen de gestelde termijn werden geleverd.Ministerie van Financien en Planning