Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Braziliaanse delegatie in Suriname ivm introductie duurzame acai-landbouw

Acaï, beter bekend als podosiri, heeft enorm veel marktpotentie. In de afgelopen jaren is de vraag naar podosiriproducten wereldwijd toegenomen vanwege een groter bewustzijn van de gezondheidsvoordelen ervan. Een Braziliaanse delegatie bestaande uit acaï-deskundigen is momenteel op oriëntatiebezoek in Suriname in verband met een project betreffende de introductie van duurzame acaï-landbouw. Dit project valt binnen een samenswerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en de Brazilian Coöperation Agency (ABC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië. Er zal gewerkt worden aan capaciteitsversterking middels trainingen in de teelt van podosiri met aandachtspunten zoals het aanmaken van plantmateriaal, de bodemgesteldheid, bemesting, voorkomende ziekten en plagen en de verwerking van dit product.

Op maandag 5 februari is dit oriëntatiebezoek van start gegaan op het ministerie van LVV met presentaties verzorgd door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en het Braziliaans team, waarna er een bezoek gebracht werd aan een podosiriverwerker.  Gedurende deze week zal de delegatie bezoeken brengen aan verschillende stakeholders en podosiri-aanplanten waaronder de aanplant te Alliance van Braziliaanse dwergpodosiri. Aan de hand van de bevindingen tijdens deze oriëntatie zullen er in de komende periode aangepaste trainingen naar Surinaamse inzichten verzorgd worden.  

Podosiri werd tot voor kort in Suriname overwegend geoogst vanuit op natuurlijke wijze in het bos groeiende bomen. Gezien men op deze wijze beperkt kon oogsten terwijl de vraag toenam begon men met het beplanten van arealen met de podosiriplantjes. Hierdoor ontstond de behoefte naar kennisverrijking betreffende de teelt hiervan waarop het ministerie van LVV op haar beurt heeft ingespeeld. Zo zal LVV zich onder andere richten op de vermeerdering van plantmateriaal van podosiri en het trainen van de voorlichters terwijl het ministerie van ROS onder andere zal werken aan de ontwikkeling van de landbouwproductie en het zoeken naar nieuwe markten voor de kleine boeren in het binnenland van Suriname. Van de Braziliaanse kant wordt verwacht dat zij technische ondersteuning, coaching en training in deze sector bieden.