Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

10e agro-ondernemer met een auditieve beperking ondertekent contract met LVV

In het kader van het Inter-American Development Bank (IDB) Minor Fruits project met als activiteit: “Opzetten van demonstratie plotten en starten van Farmers Field School” zullen in de verschillende districten van Suriname Farmer Field Schools worden opgestart. Met het oog hierop heeft er reeds een contract ondertekening plaatsgevonden tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en 9 geselecteerde landbouwers op wiens landbouwareaal de activiteiten zullen worden uitgevoerd.

Merkwaardig is dat de 10e ondertekening heeft plaatsgevonden met een agro-ondernemer met een auditieve beperking in het district Wanica. Net als bij de 9 andere geselecteerde agro-ondernemers zal er op zijn landbouwareaal een demonstratie plot van markoesa worden opgezet en een Farmer Field School worden opgestart.

Het IDB-Minor Fruits project richt zich momenteel op markoesa. Het doel van dit project is om de productie van markoesa in Suriname te verhogen. Het is daarom van belang dat er wordt geïnvesteerd in kennis en kunde om uiteindelijk dit doel te kunnen realiseren.

In dit kader was er ook een expert uit Brazilië gehaald voor het verzorgen van trainingen over de markoesateelt. De opgedane kennis zal door de LVV-deskundigen tijdens de Farmer Field School worden toegepast.

LVV-minister Parmanand Sewdien was ingenomen met de wilskracht van de 10e agro-ondernemer, die ondanks een beperking zich keihard wilt bewijzen binnen deze sector.