Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

VP Brunswijk brengt rust onder protesterende campus studenten

Studenten die inwonen op de campus van het universiteitscomplex hebben actie gevoerd, door te protesteren tegen de verhoging van het huurtarief voor een appartement. Op deze wijze hebben de studenten op woensdag 7 februari 2024 aandacht gevraagd van de autoriteiten. VP Ronnie Brunswijk heeft deze kwestie meteen bespreekbaar gemaakt binnen de Raad van Ministers (RvM)

Tijdens de actie van de studenten heeft het campusbestuur vergaderd met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en VP Brunswijk. Na de Raad van Ministers vergadering heeft de VP samen met de minister van Onderwijs een vergadering belegd met het campusbestuur en de studenten. Hierbij zijn enkele knelpunten besproken. Naar voren is gekomen dat het noodzakelijk is dat deze verhoging wordt doorgevoerd. De oude tarieven zijn niet rendabel om de campus adequaat draaiende te houden.

Als oplossingsmodel voor de verhoogde huurtarieven is aangegeven dat vanuit de regering zal worden gewerkt aan een studententegemoetkoming, waardoor wordt bijgedragen aan de betaling van de campushuur. De studententegemoetkoming zal worden gegeven aan alle studenten in Suriname. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de studie die wordt gevolgd.

VP Brunswijk is van mening dat iedere Surinamer die wenst te studeren goed moet worden gefaciliteerd. Met betrekking tot de verhoogde huurtarieven zegt de bewindsman dat de studenten voorlopig een deel zullen betalen. De regering zal het ander deel subsidiëren, totdat de studietegemoetkoming een feit is.

De studenten zijn tevreden met deze ontwikkeling. Echter, er zijn meerdere pijnpunten die ze wilden aanhalen. Maar vanwege tijdgebrek konden slechts de 5 belangrijkste worden doorgeven; Onderhoud van het complex, kookgelegenheid en veiligheid zijn enkele punten die zijn aangehaald. Ook hebben de studenten gevraagd dat er nog een soortgelijke meeting komt, waarbij alle pijnpunten volledig kunnen worden besproken. Benadrukt is, dat meerdere malen is getracht een vergadering te beleggen met het campusbestuur, echter zonder resultaat. Vooral de houding van de huidige directeur wordt ten zeerste afgekeurd.

VP Brunswijk heeft de studenten gerust gesteld. Hij maakte duidelijk dat het urgentste probleem eerst wordt uitgewerkt. Daarna zal er een vervolg meeting komen. De vertegenwoordiger van de studenten noemde de actie succesvol.