Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

VP Brunswijk brengt hulde aan wijlen Jaggernath Lachmon

De Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk, die tevens voorzitter is van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), heeft op dinsdag 16 januari 2024 hulde gebracht aan wijlen Jaggernath Lachmon. Lachmon was oprichter en voormalig voorzitter van de Verenigde Hervormings Partij (VHP). Dit eerbetoon vond plaats tijdens de kranslegging op het Onafhankelijkheidsplein, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de partij.

De ABOP-voorzitter dook de geschiedenis in en merkte op dat Lachmon bekend stond als een man van woord. Hij benadrukte de leidende rol die Lachmon had in het terugbrengen van de rust tijdens de Binnenlandse Oorlog en het voorkomen dat er meer levens verloren gingen.

‘Bravo’, zoals Ronnie Brunswijk genoemd werd door de oprichter van de VHP, deelde met de aanwezigen dat na de oorlog het Jungle Commando geen cent meer had. Lachmon beloofde hulp, maar in ruil daarvoor moesten ze een dienst leveren. Dit hield in dat alle geplaatste bommen tussen Stolkersijver en Moengo moesten worden opgeruimd. Deze dienst werd nagekomen, maar de afgesproken betalingsdatum viel op een zaterdag. Lachmon zorgde er toen voor dat de Centrale Bank van Suriname openging, zodat ze hun geld konden ontvangen.

De voorzitter van de ABOP sprak ook vol lof over de aanwezige erevoorzitter van de VHP, Ramdien Sardjoe, die dezelfde koers van de oprichter voortzette. Over de huidige voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, merkte hij op dat Santokhi nog jong is en een lange weg te gaan heeft om in de voetsporen van zijn voorgangers te treden. Hij heeft er echter alle vertrouwen in dat dit zal gebeuren.

Samen met de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, en de voorzitter van de VHP legde de ABOP-voorzitter in het bijzijn van andere partijtoppers een krans aan de voet van het standbeeld van Jaggernath Lachmon.