Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Voorbereiding samenwerking Kustwacht Suriname en Kustwacht Guyana

De Kustwacht Suriname zal met haar Guyanese counterpart nagaan hoe in de toekomst samengewerkt kan worden bij de aanpak van de gezamenlijke uitdagingen in elkaars maritieme zone. Er is gewerkt aan het opstellen van een concept Memorandum of Understanding (MoU) voor samenwerking welke gepresenteerd zal worden aan de beide regeringen. Dit is o.a. het resultaat geweest van het bezoek dat Kolonel Julius Skeete, Chef General Staf van de Guyana Defence Force Coast Guard (Kustwacht Guyana) vorig week (20 -22 oktober) bracht aan Majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur Kustwacht Suriname. “De gesprekken zijn in een vrij gemoedelijke sfeer gevoerd, omdat wij de essentie begrijpen voor de totstandkoming van een samenwerking. Beide partijen hebben met een open “mind” gesprekken gevoerd, waarbij rode draad is aangehouden van wat ons bindt”, onderstreept de waarnemend directeur van de Kustwacht Suriname.

Beide kustwacht organisaties hebben presentaties verzorgd over hun eigen verantwoordelijkheden, structuur, cultuur en geschiedenis, waarbij ook gezamenlijke dreigingen en uitdagingen zijn geïdentificeerd. Middels elektronische correspondentie zal de MoU verder verfijnd worden, waarna het door beleidsmakers van beide landen in Guyana zal worden bekrachtigd middels ondertekening.

Grensoverschrijdende criminaliteit, zeeroverij, illegale visserij, smokkel van goederen tot aan mensenhandel zijn enkele zaken waarmee Suriname en Guyana haast dagelijks mee te kampen hebben. Informatie-uitwisseling in deze en andere belangrijke veiligheid en economische vraagstukken, kunnen volgens Majoor Bhola het beste aangepakt worden middels gezamenlijke patrouilles in het maritiem grensgebied en of als waarnemer op elkaars vaartuig. “Wij hebben heel lang uitgekeken naar het moment om samen te werken. Het is belangrijk voor beide landen,” somt de waarnemend directeur van de Kustwacht.

Dit bezoek is een voortvloeisel van het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi laatstleden aan zijn collega van Guyana, Irfaan Alli. Waarbij de wens geuit is, dat er samenwerkingsverbanden tot stand moeten komen op verschillende gebieden. Eén daarvan is het komen tot samenwerken ter bevordering van de veiligheid in het maritiem gebied voor beide landen. De Guyanese delegatie bestond verder uit:

1. Luitenant – kolonel Michael Shahoud, commandant van de Kustwacht van Guyana,

2. Luitenant – kolonel Sheldon Howell, commandant van de Inlichtingendienst,

3. Majoor David Shamsudeen, de plv. commandant van de Kustwacht van Guyana.