Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Vijf verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd

Directeur Mohamad Eskak van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op woensdag 15 juni 2022 de overige vijf verkiezingswerkgroepen geïnstalleerd. Het gaat hierbij om de werkgroepen Veiligheid, Stembiljetten, COVID-19, Oproepingskaarten en Legger. Bij de installatie gaf de directeur aan dat de vroege start moet leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie rond het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van de Verkiezingen van 2025

Daarnaast biedt de vroege start de verschillende werkgroepen ook de kans om samen naar aspecten te kijken die te maken hebben met de dag der stemming en zo de beste opties te kiezen. In november vorig jaar werden al dertien verkiezingswerkgroepen ingesteld. Gelet op de aard van hun werkzaamheden hadden deze vijf werkgroepen toen nog geen prioriteit.

Inmiddels hebben de verschillende werkgroepen in de afgelopen periode hun activiteiten voor dit jaar reeds uitgezet en begroot. Daarnaast hebben enkele werkgroepen reeds presentaties gehouden voor het Managementteam Verkiezingen en de Beleidscommissie Verkiezingen 2025. Van de vijf nieuwe werkgroepen wordt verwacht dat ze in de komende periode hun plan van aanpak voorleggen aan het Managementteam en de Beleidscommissie.