Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Viering 37 ste Wereldreligiedag in Suriname

Suriname met een mozaïek aan religiën, heeft op zondag 15 januari j.l. de 37ste Wereldreligie dag gevierd in de mandir van Arya Dewaker. Deze werd georganiseerd door Stichting Wereldreligiedag en had als thema: “Jongeren en Religie.” Namens de Minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) mocht Coördinator Religieuze Aangelegenheden Stanley Soeropawiro het openingswoord voeren.

Het is belangrijk dat verschillende religieuze organisatie, volgens hem bij elkaar komen om te praten over maatschappelijke problemen en mogelijke oplossingen aan te dragen. ‘’Als gemeenschap met een multi religieuze samenleving, weten we dat er verschillende manieren van benaderingen zijn als het gaat om onze jongeren. Aan de ene kant is er de zienswijze dat kinderen van jongst af aan opgevoed en gevormd moeten worden. Aan de andere kant is er een visie die zegt dat kinderen en jongeren volledig vrij gelaten moeten worden en dat zij zelf zullen weten wat goed en wat slecht is.

Religieuze organisaties, die de dragers zijn van waarden en normen, moeten dus samen kijken naarwat het beste is voor ons. Dit, zodat wij daadwerkelijk een gelukkige samenleving kunnen bewerkstelligen door duurzame ontwikkeling met welvaart en welzijn voor een ieder,’’ onderstreept Soeropawiro.

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling, die namens de President van de Republiek Suriname sprak, is trots dat ze in een samenleving woont en werkt waarbij ongeacht de geloofsovertuigingen, we bij elkaar kunnen zitten. Het vormen van eenheid is volgens haar zeer belangrijk en geen verdeeldheid a.g.v. religie. Het ligt uiteindelijk aan de ouders om de kennis over te dragen over religie aan de kinderen, maar de keuze ligt bij de kinderen. ‘’De leer dat wij krijgen uit de boeken van de verschillende religies vertellen ons over de liefde, vrede en eenheid. Uiteindelijk is het van belang dat we de positiviteit die alle geloofsovertuigingen ons aanleren vasthouden en negativiteit achterwege laten. Het is enorm belangrijk dat de jeugd weet wat onze geloofsovertuigingen zijn’’ memoreerde de minister. Tenslotte gaf ze mee dat het niet bij het vieren van Wereldrelegiedagalleen moet blijven, maar dat men bewuster moet worden over de religies. En we ons vastkoppelen aan een bepaalde geloofsovertuiging.

Het BiZa Beleidsgebied: Religieuze Aangelegenheden (RA) probeert zoveel als mogelijk de saamhorigheid en samenwerking tussen verschillende geloofsovertuigingen in ons land te waarborgen en de ondersteuning te bieden om die doelstellingen te behalen.

De Nationale Geestelijke Vergadering van de Bahaiheeft in 1949 in de Verenigde Staten besloten de derde zondag van januari uit te roepen tot ‘Wereld Religie Dag’ (World Religion Day). Ter bevordering van interkerkelijk begrip en harmonie.