Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Versterking werkzaamheden Amazone Conservation Team Suriname goed voor samenleving

Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk is vol lof over de werkzaamheden van de rangers aangesloten bij het Amazone Conservation Team Suriname (ACT Suriname). Tijdens zijn vele bezoeken in het achterland heeft hij gezien hoe inventief de rangers er werken. De VP is het eens met de gedachte voor een upgrading van de capaciteit van deze arbeiders, welke zal bijdragen aan het vergemakkelijken van hun werkzaamheden. Hij is ervan overtuigd dat versterking van de rangers de gehele samenleving ten goede zal komen.

Op het Kabinet van de VP vond de ondertekening plaats van een paraplu overeenkomst tussen de Staat Suriname en ACT Suriname. De overeenkomst werd op maandag 21 februari 2022 namens de staat getekend door de VP Brunswijk, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer, en namens ACT Suriname tekende mevrouw Minu Parahoe. Het doel van de overeenkomst is een nauwere samenwerking tussen partijen inzake support naar de werkzaamheden van ACT Suriname in het binnenland.

ACT heeft in de samenwerking met de inheemsen en tribale volkeren reeds een aantal zaken opgezet, maar de rol van de overheid vooralsnog een beetje zijdelings is geweest. Met deze overeenkomst moet deze rol van de overheid wat worden aangescherpt. In de overeenkomst is onder andere opgenomen dat de ACT rangers getraind worden door het ministerie van Justitie en Politie en dat de samenwerking en data-uitwisseling tussen de participerende ministeries zal worden geïntensiveerd. Het is de bedoeling dat er op kort termijn een werkgroep komt waarin de vier ministeries en het team van ACT Suriname zullen worden vertegenwoordigd. Deze werkgroep zal regulier werkbezoeken afleggen aan het binnenland om de status van de samenwerking te beoordelen.